De Kerststal van 2005

 Fotoreportage

->

      

De levensechte kerststal in de Sint-Jan is dit jaar (2005) voor de 28ste keer opgebouwd. Aan het project werken ruim dertig vrijwilligers. Sjef Moll (54) is de coördinator. Hij heeft dit jaar de kerststal ontworpen en is uitgegaan van de eenvoud. Met het thema brood heeft hij inspiratie gehaald uit het evangelie volgens Johannes. ‘Een jongen met vijf gerstebroden en twee vissen, maar wat betekent dat voor zo’n aantal?’. Sjef Moll wil dat de bezoekers hun eigen invulling geven bij de kerststal. ‘Wat de één mooi vindt, is voor de ander niet bijzonder’.

        

Het Brood
‘Het Brood’ is dit jaar het thema van de kerststal van de Sint-Jan. Het kerstverhaal wordt in deze kerststal uitgebeeld in drie taferelen. Daarbij is in elk tafereel ook iets van het thema terug te vinden.

         

Thema 1: Een engel bracht de herders in het veld de blijde boodschap dat Christus is geboren. Daarop gingen ze met hun schapen op weg naar de stal om het kindje te aanbidden. De herders hebben brood en vissen bij zich. Dit voedsel verwijst naar een gebeurtenis uit het leven van Jezus:

       

Bij het meer van Galilea hadden zich zo’n vijfduizend mensen verzameld. Ze waren gekomen om naar Jezus te luisteren. De dag verstreek maar niemand ging weg. De leerlingen van Jezus maakten zich zorgen. Het werd al laat en iedereen moest toch een keer eten.  “Er is hier een jongen met vijf broden en twee vissen”, zei een leerling tegen Jezus. “Maar wat kun je daar mee voor zo’n groot aantal?” Jezus echter nam de broden en brak ze in stukken. Hij sprak een dankgebed en liet het brood en de vis uitdelen onder de mensen. Ze konden eten zoveel ze wilden. Er was genoeg voor iedereen. Op het laatst waren er zelfs twaalf manden met brood en vis over.

       

Thema 2: De drie koningen volgden een licht, een stralende ster. Die leidde hen naar de stal van Bethlehem. Daar was een nieuwe koning geboren, ze gaven hem goud, wierook en mirre. Bij de koningen liggen op de grond witte korrels. Het is manna. Het verwijst naar een verhaal uit het oude testament:

  

Mozes trok met het Joodse volk door de woestijn. Het volk mopperde want er was geen eten. “Waren we maar in Egypte gebleven. Daar zaten we bij de vleespotten en konden we voldoende brood eten. Hier komen we om van de honger.” God kwam het Joodse volk te hulp “ik zal brood laten regelen uit de hemel en tegen de avond kunnen jullie vlees eten. Dan zullen jullie weten dat ik de heer, uw god ben”, sprak hij tegen Mozes. ’s Avonds kwamen er kwartels aangevlogen die neervielen over heel het kamp, en de volgende ochtend lag over de woestijn een fijn korrelige laag alsof de grond met rijp was bedekt. Het volk wist niet wat het was. “Dit is manna”, legde Mozes uit. “Dit is het brood dat de heer u te eten geeft.”

       

Thema 3: Bij de kerststal zijn we getuige van het feest van de geboorte. Het is een feestvol blijdschap en vreugde over dit hoopvol nieuw begin. Elk jaar met kerstmis herdenken wij de geboorte van Christus, een geboorte met eeuwige uitstraling. Het kerstkind vinden we er gewikkeld in doeken. Alleen dit keer niet in een kribbe gevuld met stro maar met korenaren. In letterlijke zin verwijzen de korenaren naar ons dagelijks voedsel, Brood. Door Jezus krijgt 'Het Brood' nog een andere betekenis als Jezus preekt gebruikt hij geen moeilijke woorden. Hij kiest voor iedereen begrijpelijke gelijkenissen om de mensen iets te vertellen over het rijk van god. In diezelfde lijn praat hij ook over ons thema:

    

'Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Als iemand van dit brood eet zal hij leven in eeuwigheid'. Tegen de joden zei Jezus:'Voorwaar, Voorwaar ik zeg u: wie gelooft heeft eeuwig leven. Ik ben het brood des levens. Uw vaderen die het manna hebben gegeten in de woestijn zijn niettemin gestorven; maar dit brood daalt uit de hemel neer opdat wie er van eet niet sterft.'

Fotoreportage

->