De Kerststal van 2006

 Fotoreportage

->

      

De levensechte kerststal in de Sint-Jan is dit jaar (2006) voor de 29ste keer opgebouwd. Aan het project werken ruim dertig vrijwilligers. Sjef Moll (55) is de coördinator. Hij heeft dit jaar de kerststal ontworpen en is uitgegaan van de eenvoud. Enerzijds speelt het – dit jaar gekozen - centrale thema ‘Jezus komt onder de mensen’ zich af tegen de stadsmuur, waar Josef en Maria onder een afdak een schaars onderkomen vinden. Anderzijds vormen de herders en de Driekoningen in het Noordertransept een langgerekt traject. Inhakend op ‘woestijn‘ wil Van Moll ook enkele palmen en de figuur Mozes met de stenen tafelen opvoeren. Sjef Moll wil dat

de bezoekers hun eigen invulling geven bij de kerststal. ‘Wat de één mooi vindt, is voor de ander niet bijzonder’.

      

"God wij bij ons wonen: Hij heeft zijn tent onder ons opgeslagen"
Met Kerstmis vieren we de geboorte van Jezus: de menswording van Gods zoon. God is immers een God van liefde, die niet veraf wil blijven, maar dichtbij ons wil wonen. Daarom wordt Gods zoon een mens van vlees en bloed. "Hij heeft zijn tent onder ons opgeslagen" zegt de bijbel. Gods zoon is aan onze kant komen staan. Zijn naam Emmanuel, d.w.z. God met ons. In Jezus gaat God met ons op weg, staat God naast ons, woont God bij ons.

       

Vóór de komst van Jezus liet God aan Jezus voorouders, de Israëlieten, al merken dat hij bij hen wilde wonen en met hen op weg wilde gaan. God sloot met Mozes en het volk een verbond: Ik ben jullie God, jullie zijn mijn volk. En als teken van dat verbond gaf God aan Mozes de twee stenen platen met de tien geboden. De eerste drie geboden gaan over de liefde tot God, terwijl de zeven laatste geboden over de liefde tot de medemens gaan. Daaruit blijkt dat God pas echt in ons midden kan wonen, wanneer wij ons houden aan die tien geboden, d.w.z. wanneer wij God en elkaar liefhebben.

     

De twee stenen platen met de tien geboden werden bewaard in een mooie kist: de ark van het verbond. En die ark van het verbond, die kist met de twee stenen platen, werd bewaard in een tent. Zo liet God zien: ik woon bij jullie, ik ga met jullie op weg, ik heb mijn tent onder jullie opgeslagen. Wanneer jullie mij toelaten in jullie leven en je houden aan de tien geboden, in liefde voor God en voor elkaar, woon ik echt in jullie midden. Dan staat mijn tent in jullie midden.

        

En deze boodschap was er niet alleen voor het volk van Israël, maar ook voor alle andere volken. Daarom komen ook de drie koningen uit het buitenland naar Jezes toe. Ze gaan met hun tent op weg naar Bethlehem. Want daar is Jezus. Daar zien we dat Gods liefde bij ons is komen wonen; dat hij zijn tent onder ons heeft opgeslagen.

Fotoreportage

->