De Kerststal van 2008

 Fotoreportage

->

      

De kerststal in de Sint-Jan heeft dit jaar een nieuwe opzet en uitstraling gekregen. De bouwers hopen dat er even met verwondering naar zult kijken. Zoals destijds de herders in Bethlehem met open mond omhoog keken en toen daar in de donkere nacht een stralende groep engelen verscheen om de geboorte van Jezus Christus bekend te maken: het Licht der wereld.

        

In de weken die aan de opening voorafgaan wordt dit jaar een compleet dorpsgezicht opgetrokken, een straatje en een plein met huizen en stallen, de herberg en natuurlijk de stal waar het kindje Jezus werd geboren en het ‘licht’ onder de mensen kwam. Vanaf woensdag 17 december 2008 is de stal wekenlang dagelijks te bezoeken er zullen weer heel wat mensen op af komen, verwacht ontwerper Laus Schrover. Om het wachten te veraangenamen, kunnen belangstellenden op een groot scherm foto's bekijken waarop ze zien hoe zo'n vijfentwintig vrijwilligers de stal hebben gebouwd ook staan er maquettes tussen zo'n tachtig kerstbomen. Het thema van dit jaar luidt ‘Breng het licht onder de mensen’.

De bouwers zijn op 20 oktober aan de slag gegaan met de stal waarvoor plebaan Geert-Jan van Rossem in juni het thema 'God is licht' heeft gekozen. Het thema heeft Schrover en Sluijter geďnspireerd tot het gebruik van speciale lichteffecten we hebben een cyclus van twaalf minuten waarbij afwisselend extra licht schijnt op de verschillende onderdelen zoals de herberg waar Jozef en Maria niet terecht konden en het kribje en dat zien de bezoekers ook als ze over het dorpspleintje wandelen. Paul Pardoel en Frans Sluiter zijn de projectleiders die verantwoordelijk zijn voor de bouw van deze kerststal samen met ontwerper Laus Schrover is een opzienbarend lichtplan uitgewerkt, waarin mensen echt het licht kunnen volgen. Daarbij passeren ze de herberg en wat huizen in het groen. Dit jaar staan er zo´n honderd kerstbomen voor de kerststal. De huisjes en de stallen zijn overigens grotendeels opgetrokken uit steigerhout, afkomstig van de restauratie van de Sint-Jan. De kerststal staat zo letterlijk in de steigers net als de Sint-Jan. Als bezoeker onder de brug doorlopen waarover net de drie wijzen met hun kamelenpasseren komen ze op het dorpsplein. Rechts klatert een waterval tegen de rotswand en in het midden staat een uitkijktoren waar de kleinsten lekker op kunnen klauteren. Boven heb je een mooi zicht op de kerststal met de kribbe en de mensen die in huis en op het land bezig zijn. Het is vooral een kijkstal waarin de oplettende kijker veel details ontdekt. Zo zijn er veel oude gereedschappen in de stal verwerkt. Die mochten we lenen van een verzamelaar. Al met al is het een hele klus om te klaren maar dankzij zo’n 25 vrijwilligers en vele inventieve en goedgeefse mensen wordt de kerststal dit jaar weer iets heel bijzonders.

     

Trouwe bezoekers van de kerststal zullen wat oude bekenden missen dat geldt bijvoorbeeld voor de zebra en de leeuw maar we konden niet om de zwarte poes heen. Plebaan Van Rossem vindt het thema heel knap uitgewerkt. Je staat nu dichterbij het kribje dan ooit en er zijn leuke nieuwe dingen aan toegevoegd dat geldt bijvoorbeeld voor een stromend beekje en de lichteffecten zijn prachtig. Geluidseffecten erbij zijn niet nodig de kerststal is blits genoeg. We laten wel voor het eerst een gezelschap live musiceren maar verder is het belangrijk dat er in deze drukke tijden verstilling is.

Fotoreportage

->