De Kerststal van 2009

 Fotoreportage

->

      

Jaarlijks komen duizenden mensen naar de kerststal in de Sint-Jan. Dit jaar kunnen bezoekers vanaf 16 december een kijkje komen nemen in de stad Jeruzalem en de omliggende dorpen met als thema verbinding tussen hemel en aarde.
        

Met kerstmis mogen we vieren dat er door de geboorte van Jezus Christus een nieuwe verbinding is gelegd tussen God en mensen, tussen hemel en aarde. Gods zoon wordt mens, zodat de mensen weer zonen en dochters van God kunnen worden, broeders en zusters van elkaar.

        

Daarom is Kerstmis het feest van verbondenheid en samenzijn. We mogen ons voortaan voor altijd thuis weten bij God onze vader, in de gemeenschap van Jezus Christus zijn Zoon. We hoeven ons niet meer opgesloten en eenzaam te voelen in kille en vergankelijke wereld. Er is één. Jezus Christus heeft voor ons de verbinding gelegd tussen hemel en aarde, tussen tijd en eeuwigheid.

      

Zo is de kerk van Christus de plaats waar verbindingen groeien, verticaal en horizontaal, naar God toe en naar mensen toe. Vandaar dat onze kerkgebouwen zowel in de hoogte als in de breedte worden gebouwd. Deze thema komt dit jaar naar voren in de kerststal van de Sint-Jan, Waar zes kerktorens de verbinding tussen hemel en aarde, tussen God en mensen symboliseren.

      

Kerktorens helpen ons om de blik niet alleen naar beneden te richten “naar de kille materie - maar ook omhoog” naar de geestelijke ruimte die Gods liefde ons wil bieden. Tegelijkertijd geven kerktorens, wanneer je er bovenop staat, ook overzicht over de stad en de omgeving. Zo wik ook het Kerstfeest ons een ruimer perspectief geven op ons leven. Dat we de dagelijkse gebeurtenissen in een ruimer verband kunnen gaan beleven, naar de wereldwijde aarde toe, maar ook naar de hemel toe. Van de kerktorens, die in de Kerststal

van 2009 een plaats hebben gekregen, is de toren van de Geboortekerk te Bethlehem het pronkstuk. Deze toren van Bethlehem vindt u linksachter de geboortegrot van Jezus in de Kerststal van dit jaar. Het leven van Jezus begint in Bethlehem en eindigt en Jeruzalem. Daar zal Jezus zijn zending voltooien, door voorons te sterven en uit de dood op te staan. Zo zal Jezus definitief de verbinding tussen God en mensen, tussen hemel en aarde herstellen. Daarom zijn in de kerststal ook de stadspoorten van Jeruzalem verwerkt. Jeruzalem: stad van God, stad van vrede, symbool van Gods woning onder de mensen.

        

Ook de kerstbomen in de Kerststal van dit jaar wijzen net als de torens naar boven. Dit komt mede door de belichting van onderop, die naar boven toe schaduwen werpt in de gewelven

van de Sint-Jan.

       

Tenslotte is er dit jaar extra aandacht voor het mooie Lijdensaltaar dat tijdelijk in de kooromgang staat. Met name de afbeeldingen erop die gaan over de geboorte en de jeugd van Christus worden extra belicht.

Fotoreportage

->