De Kerststal van 2010

 Fotoreportage

->

      

Gods liefde: Vuur en Water
Door de geboorte van Jezus zijn het licht en de warmte van Gods liefde op aarde gekomen. Dat mogen we vieren met Kerstmis, zoals Jezus zegt: “Vuur ben ik op aarde komen brengen en hoe verlang ik dat het reeds oplaait”(Lc 12,49). Al kunnen we niet, net als Maria en Jozef, direct bij Jezus geboorte aanwezig zijn. Toch kunnen we Hem in de sacramenten ontvangen, om te beginnen bij het doopsel. In het water van het doopsel wordt het vuur van Jezus liefde aan ons doorgegeven: “Hij zal u dopen met heilige Geest en met vuur”(Lc 3,16). Zo zijn de twee symbolen vuur en water, die overal in de kerststal terugkomen. Met elkaar verbonden.

    

Ook Mozes heeft ooit een ontmoeting gehad met vuur van Gods liefde in de brandende braamstruik(Ex 3,1-7). Deze braamstruik verteerde niet, ook al stond hij in brand. Dit laat zien dat wanneer het vuur van Gods liefde op aarde komt, het ons, waar nodig, zuivert van kwaad, maar het ons intact laat en niet verbrandt. Dit komt bijzonder tot uiting op Kerstmis, wanneer de hemelse Zoon van God de gestalte aanneemt van een aards mensenkind: de menselijke gestalte van Jezus wordt er niet door verbrandt of vernietigd. Gods genade vernietigt onze menselijke natuur niet, wanneer beide met elkaar in contact komen; het vuur van Gods genade herstelt, zuivert en geneest juist onze menselijke natuur en verheft

deze toy de waardigheid van kind van God. Zo zal Jezus de verbinding tussen God en mensen, tussen hemel en aarde herstellen. Al wat afgebroken is, wil Hij weer opbouwen. Dit komt tot uitdrukking in de gebroken poorten, die overal in de kerststal te vinden zijn. Ze zijn een teken van alle gebrokenheid in onze wereld: overal waar onze relatie met God, met elkaar, met onszelf en met de schepping verbroken en verstoord is. Jezus is gekomen om die relaties weer te herstellen.

          

Deze herstelde schepping komt ook tot uitdrukking in de vele dieren en bomen in de Kerststal, die samen met de mensen rondom het Kerstkind verzameld zijn. In Jezus begint een nieuwe schepping, zoals God die bedoeld heeft. Met de geboorte van Jezus mogen we weer dromen van het paradijs.
    

Tenslotte is er dit jaar extra aandacht voor het mooie Lijdensaltaar dat in de kooromgang staat. Met name de afbeelding erop die gaan over de geboorte en de jeugd van Christus worden extra belicht.

Fotoreportage

->