Zuiderportaal 2. Christus op de berg Thabor

        

        

In de centrale nis in de geveltop bevindt zich een meer dan mansgroot Christusbeeld in Saint-Joire kalksteen, dat een zeer getrouwe kopie is van het bewaarde originele beeld. Christus is hier weergegeven als onderdeel van de gedaanteverwisseling (transfiguratie) op de berg Thabor. De figuur heeft een korte baard en lang haar, draagt een eenvoudig kleed en is blootsvoets. De rechter hand wijst naar beneden, de linker hand wordt voor het hart gehouden, hiermee het kleed iets onhoog trekkend. Rond het hoofd is een driedelige koperen stralenkrans bevestigd. Het authentieke beeld, vermoedelijk vervaardigd uit Ledesteen en in elk geval niet uit tufsteen zoals in enkele publicaties vermeld, was aanvankelijk opgesteld in het Centraal Museum in ís-Hertogenbosch, maar tegenwoordig weer in de kerk, in het torenportaal tegen de noordelijke wand. Het beeld bestaat uit twee gestapelde delen, net zoals de negentiende-eeuwse kopie. Boven op het hoofd is een metalen deel van een stralenkrans, met drie stralen, aangebracht. Oorspronkelijk had het beeld dergelijke toevoegingen aan beide zijden van het hoofd; de bevestigingsgaten zijn ervan aangetroffen. Bij de negentiende-eeuwse kopie zijn deze stralen, in koper, weer aangebracht.