Zuiderportaal 9. Abraham

        

        

Vermoedelijk is dit beeld van Saint-Joire kalksteen uit de eerste periode van de restauratie een getrouwe kopie van het originele, niet bewaarde beeld. Het stelt een man met tulband voor, met klein baardje en lange krullende haren. De figuur houdt de ene hand voor de borst en maakt met de andere een zegenend gebaar. Daar Abraham doorgaans met een lange baard werd uitgebeeld, is het de vraag of deze hier wordt bedoeld. Mogelijk was hier Izaak uitgebeeld.