Zuiderportaal 17. Profeet

        

        

Het beeld stelt een profeet voor in een lang gewaad met mantel en een hoed over een tulband. Voor het lichaam houdt de figuur in beide handen een banderol vast. Het beeld is geheel nieuw bedacht en gehakt tijdens de eerste restauratie. Hiervoor was er, getuige tekeningen, geen beeld meer aanwezig, alleen een restant van een kraagsteen. Bij de laatste restauratie werd het negentiende-eeuwse beeld van Saint-Joire kalksteen vervangen door een kopie in zandsteen. In de bouwloods wordt een 45 cm hoog gipsmodel (ontwerpmodel) van het beeld bewaard.