Zuiderportaal 30. Kruipende monnik

        

        

Boven het poortje naar de westelijke traptoren van het transept zit een kraagsteen met een op handen en voeten staande man in lang gewaad met kopmouwen, kaproen en een buideltas aan zijn gordel. Het is een kopie in kalksteen van het originele beeldje, dat van Ledesteen was vervaardigd. Het originele beeldje is, aangevuld met gips, in de bouwloods bewaard gebleven.

     

Boven het poortje naar de westelijke traptoren van het transept zit een kraagsteen (E1) met een op handen en voeten staande man in lang gewaad met kopmouwen, kaproen en een buideltas aan zijn gordel. Het is een nauwkeurige kopie van het originele beeldje van Ledesteen, dat aangevuld met gips, in de bouwloods bewaard bleef. De kraagsteen, die dezelfde artistieke kwaliteiten heeft als de overige bouwsculptuur in het voorportaal, stelt vermoedelijk een kruipende monnik voor. De betekenis van de sculptuur is vooralsnog onbekend.