Zuiderportaal 32. Baldakijn

        

        

Het reusachtige baldakijn tussen de vensters boven de kerkdeuren is een nauwkeurige reconstructie van het originele baldakijn. Het werd omstreeks 1855 nauwkeurig opgemeten door de gebroeders Donkers, die er ook een reconstructietekening voor maakten. Hezenmans koos op het laatst van de negentiende eeuw echter niet voor het herstellen van het originele baldakijn, maar voor het hakken van een geheel nieuw baldakijn, naar eigen ontwerp maar nauwelijks verschillend aan dat van de gebroeders Donkers. Hezenmans maakte de top minder rank dan de gebroeders Donkers. Hij liet er in 1882 geheel nieuwe tekeningen van maken. Het is niet bekend wie dit kunststuk heeft gehakt. Daar gedurende de laatste restauratie het baldakijn zorgvuldig was ingepakt, teneinde het te beschermen tijdens de bouw, kon nog niet worden geverifieerd of het inderdaad gaat om een geheel nieuw gehakt baldakijn, dan wel om een aangevuld origineel.