Zuiderportaal 36. Klimmend monstertje

        

        

In de holte van de linker deurnegge is een gekromd, naar boven klimmend monstertje met lange oren uitgehouwen. Het beestje is geheel een restauratie kopie; voorafgaand aan de restauratie was hier nog een goed bewaard origineel behouden, maar dat is blijkbaar niet goed genoeg gevonden en vervangen.
Het monstertje is duidelijk zichtbaar op de tekening van de gebroeders Donkers uit 1854. De vormgeving van het monstertje doet sterk denken aan die van de monsters aan de binnenzijde van de transeptgevel. Het originele beeldje is echter niet bewaard gebleven.