Zuiderportaal 41. Monster, 1460-1470

        

        

Als kraagsteen onder de zwikaanzet is een monster met
grote oren en klauwen uitgebeeld dat op vier poten staat. Met de voorste klauwen omklemt het monster een rol papier of perkament. Dit deel van het beeldhouwwerkje is bij de restauratie vervangen in kalksteen; de rest van het monster is origineel. Op de tekening van de gebroeders Donkers zijn de voorpoten en de rol nog wel duidelijk zichtbaar getekend.