Zuiderportaal M. Mannenkop

        

        

Originele kraagsteen van Ledesteen, sterk geŽrodeerd en niet meer herkenbaar. Bij de restauratie van 1895-1898 was de kraagsteen zo goed bewaard dat deze gehandhaafd kon blijven. Al dertig jaar later was de beeltenis onherkenbaar geworden. Omstreeks 1930 meldde de heer Goossens, opzichter, aan Jan Mosmans:

       
'Aan den middenstijl van de zuidelijke voorhal zitten twee oude kopjes als opvangers. We hebben ze indertijd bij de restauratie laten zitten. Ze waren toen nog tamelijk goed. En nu na 30 jaar? 't Eene is totaal vergaan en niet meer herkenbaar, het andere zal spoedig weggeschilferd en weggezand zijn. Was het niet veel beter geweest, dat wij ze 30 jaar geleden, heel nauwkeurig hadden gecopieerd in weervasten steen?'