Zuiderportaal R. Mannenkop

        

        

De originele kraagsteen van Ledesteen is hier bewaard gebleven. Bij de restauratie van het einde van de negentiende eeuw was de kop nog zo goed bewaard dat bewaring in situ mogelijk was. De kop is nu zo zwaar verweerd dat er niets meer herkenbaar is.