Zuiderportaal V. Vrouwenhoofd

        

        

De kraagsteen bevat een vrouwenhoofd met een rijk versierde kap. Op een oude foto van voor de restauraties is zichtbaar dat op deze plek niets origineels bewaard was gebleven. De kraag-steen van Franse kalksteen, die in slechte staat verkeert, is nieuw bedacht in de negentiende eeuw. Er is een foto bekend van het gipsmodel dat werd gemaakt om de kraagsteen te hakken, maar deze is niet bewaard in de bouwloods.