Stadswandeling

 Geschiedenis

 Binnendieze

 Sint-Janskathedraal

 Geschiedenis

 Het Interieur:

     De Grote Orgel

     De Doopvont

     De Preekstoel

     Het Zuidertransept

     De Lijdenaltaar

     De Hoogkoor

     De Koorbanken

     Het Noordertransept

     De Sacramentskapel

     De Heiligenbeelden

     Het Middenschip

     De Mariakapel

 Het Exterieur

 De Kapellen

 De Ramen

 De Stille Omgang

 De Kerststal

 Diocesaan geloofsfeest

 's-Hertogenbosch

 Vestingstad in het groen

 Bossche wijken

 Oeteldonk

 Evenementen

Sint-Janskathedraal

De Lijdensaltaar

       

         

     

In weerwil van het vele dat verloren ging kan men toch nog een goede indruk krijgen van de prachtige kunstwerken waarmee de Sint-Jan in haar bloeitijd was getooid. Sinds het begin van deze eeuw bezit de kerk

namelijk weer een altaarretabel uit het begin van de zestiende eeuw. Oorspronkelijk opgesteld in de kerk van het Brabantse Sint Anthonis werd het daar weggekocht door A.J.L. Baron van Bogaerde van Terbruggen, gouverneur van Noord-Brabant en gedreven kunstverzamelaar. Toen diens collectie na zijn overlijden werd geveild kwam het altaarstuk via de Rembrant in het bezit van de Bossche Sint-Janskathedraal, waar het sint de voltooiing van zijn restauratie in 1984 is geplaatst in de Antoniuskapel in het Zuidertransept. De drie grote kasten bevatten in fragiel houtsnijwerk de voorstellingen van de Kruisdraging, de Kruisdood van Christus en de Bewening. Onder de drie kasten met het passieverhaal is in een reeks van zes kleinere taferelen de Geboorte en de Kindsheid van Christus uitgebeeld. De geschilderde luiken stellen onder meer voor: de Geboorte, de Intocht in Jeruzalem, de Opstanding en de Hemelvaart. Uit enkele aangebrachte merktekens kan men afleiden dat het retabel is gesneden en gepolychromeerd in een Antwerps atelier.

       

     

home

Het Interieur:Vorige12346789101112Volgende

Website informatieGastenboek

Foto's copyright bij groetenuitdenbosch.nl