Stadswandeling

 De Oude Binnenstad

 De Vestigingwerken

 Oeteldonk

 De Bossche Wandeling:

     Uilenburg - Vughterstraat

     Hinthamerstraat - Hekellaan

     Kerkstraat - Spinhuiswal

     Orthenstraat - Sint Josephstraat

     Markt - Torenstraat

 Geschiedenis

 Binnendieze

 Sint-Janskathedraal

 's-Hertogenbosch

 Vestingstad in het groen

 Bossche wijken

 Oeteldonk

 Evenementen

 

       

Stadswandeling

De Oude Binnenstad

       

      

We lopen nu richting de Markt en gaan bij Clarastraat rechtsaf in de Hinthamerstraat stond eens nabij de door hen gebouwde Geerlingsebrug het kasteel

van de Heeren van Erp Willem van den Bossche heer van Erp schonk dit kasteel op 28 augustus 1335 bij testament aan de Clarissen de eerste bewoonsters kwamen in1359 uit Keulen volgens andere geschiedschrijvers uit Brussel. Hun klooster stond dus in de Hinthamerstraat een grote poort voerde er heen maar de kloosterkerk echter bevond zich in de Clarastraat ongeveer tegenover de Choorstraat. Het was een groot klooster dat tot op de Papenhulst doorliep met een uitgestrekte tuin langs de Binnendieze. De Clarissen hadden het visrecht op dit water en wij hebben ons wel eens afgevraagd of die nonnetjes er zelf gevist hebben ze hadden in elk geval ook een eigen brouwerij en dat was in die tijd waarin koffie en thee nog onbekend waren niet zo verwonderlijk bier was de algemene volksdrank.

    

En verder staat op de hoek van de Choorstraat nog altijd het Vondelingenhuis er schijnt in Den Bosch al vroeg voor die kinderen gezorgd te zijn de geschiedschrijvers geven voor het stichtingsjaar verschillende jaartallen op de een noemt als oprichtingsjaar 1540 terwijl een ander het op 1570 houdt. Al zoekende vind je dan plotseling dat het huis er in 1372 al stond maar het moet

er toen wel heel anders hebben uitgezien dan tegenwoordig want er is nogal eens aan verbouwd het is ons ook gebleken dat het huis een torentje rijk geweest moet zijn hetgeen zou kunnen wijzen op een eigen kapel.

    

We gaan nu verder de Papenhulst in behoort tot de vele Bossche straten die in de loop der tijden van naam veranderd zijn oorspronkelijk al in 1458 was het Wevershuls en ook hiel zullen dan wel wevers hun ambacht hebben uitgeoefend maar langzamerhand gingen zich in deze straat en ook in de omgeving meerdere kanunniken en andere geestelijke heren van de St. Jan vestigen waardoor de straatnaam Papenhulst geworden is.

  

 De Joannes de Deo het ziekenhuis

 

De Sint Janscentrum het klooster met kapel van de Fraters van Tilburg is in 1928 gebouwd naar een ontwerp van de architect J. Duynstee in

  Het Vondelingenhuis

traditionalistische stijl met Amsterdamse Schoolelementen het is gelegen binnen de stadsomwalling en grenst met de achterzijde aan de Dieze sinds 1987 is het gebouw in gebruik als grootseminarie van het bisdom 's-Hertogenbosch.   

          

De pand er naast de Joannes de Deo het ziekenhuis werd gesticht in de jaren '70 van de 19de eeuw door de Broeders van Barmhartigheid van St. Joannes de Deo en richtte zich op de verzorging van de meer welgestelde Bossche bevolking. De ziekenzorg door deze religieuze congregatie kende een scheiding naar geslacht mannelijke patiŽnten werden verzorgd in "Joannes de Deo" vrouwen in het Sint Carolusziekenhuis het gebouw aan de Papenhulst werd gebouwd in 1914 dit ziekenhuis sloot aan op een ouder ziekengasthuis van de Broeders van Barmhartigheid dat dateerde uit 1879 dit oudere gedeelte werd in 1914 en later ingrijpend verbouwd. Het ontwerp van het ziekenhuis dat stijlelementen van het Eclecticisme en neoclassicisme vertoont werd geleverd door architect J. Dony sinds 1987 huisvest in het voormalige ziekenhuis woon- en bedrijfsruimtes en werd een groot aantal vertrekken gemoderniseerd.

  

  De Sint Janscentrum

 Papenhulst

  Stedelijk Gymnasium

    

De eerste brug die het Nachtegaalslaantje met de Papenhulst verbindt werd in 1422 gebouwd in 1619 komen we de naam Judasbrug voor het eerst tegen zonder nadere verklaring in 1742 was de nabijzijnde brug bij de Oude Dieze ingestort bij onderzoek bleek dat in de grond aanwezige wellen de fundamenten hadden ondermijnd. Nu zien wij dat de brug aan de Papenhulst nogal eens herbouwd en hersteld is mogelijk heeft zij aan hetzelfde euvel geleden en zou men haar Judasbrug kunnen zijn gaan noemen vanwege haar onbetrouwbaarheid maar dit is niet meer dan een veronderstelling.

home

Vorige1234567810111213141516171819202122232425Volgende

Website informatieGastenboek

Foto's copyright © bij groetenuitdenbosch.nl