Zuiderportaal 15. Profeet

        

        

Tegen de oostzijde van de transeptgevel is een mansgroot beeld op een kraagsteen aangebracht. Het stelt een baardeloze, jonge man voor, een tekstrol omhoog houdend. Mogelijk is een profeet of een evangelist uitgebeeld. Het beeld in Saint-Joire kalksteen was een product van de eerste restauratie; er was voorafgaand aan deze restauratie geen beeld (meer) aanwezig, wat ook wordt bevestigd door twee oude tekeningen. Het beeld is bij de laatste restauratie vervangen door een vrije kopie in zandsteen.