Zuiderportaal 1. Johannes de Evangelist

        

        

Op de hoogste top van de transeptgevel staat het koperen beeld van Johannes Evangelist, patroonheilige van de kerk. De onbebaarde Johannes heeft lange, krullende haren, is uitgebeeld in een lange mantel en heeft een ijzeren aureool rond het hoofd. In de rechter hand houdt Johannes een schrijfstift en in de andere een boek omhoog. De bovenzijde van het opengeslagen boek toont de volgende, deels niet meer leesbare tekst: van - Jr Mr Palus Jan - Bosch - van Drakestein - commissaris der  - Koningin in brabant - aan de  - St Janskerk - MDCCCXCV. Het tegenoverliggende blad vermeldt: Van Ryswyck Fe Aniv 1895. Een wapenschild tegen het been van Johannes toont het wapen van de familie Bosch van Drakestein. Aan de andere zijde zit tegen de voet van het beeld een adelaar, symbool van de evangelist. Het beeld werd geschonken door Bosch van Drakestein, vervaardigd door de firma Van Rijswijck en geplaatst in 1895 als bekroning van de restauratie van de transeptgevel. Het is niet erg waarschijnlijk dat er van oorsprong een beeld heeft gestaan op deze plek. Vermoedelijk was er gewoon een middenpinakel die hoger oprees dan de twee flankerende pinakels. Jan Mosmans schrijft er het volgende over:

     

“De geveltop wordt bekroond door een groot koperen beeld van St Jan. Men heeft daarmede de toewijding van dit transept aan St Jan, in onzen tijd opnieuw willen accentueeren. Oppervlakkig en zonder nadenken beschouwd, doet het beeld van St Jan fraai en decoratief aan. Als “vrij-eindiging" is het voor de kritiek echter niet te aanvaarden. St Jan tusschen twee fialen staande, is bouwkundig geen gelukkige gedachte en moet, op de keper beschouwd, als een minder-aesthetische versiering aangemerkt worden. De plaats van het koperen beeld berust dan ook niet op authentieke gegevens. De aanduidingen, die van vroeger bestaan, wijzen op een geheel andere eindiging van den geveltop, nl. in een slanken steenen fiaal, die, vol-verantwoord, uit de bouwpartij- zelve opgroeide”.