Zuiderportaal 8. Noach

        

        

Dit beeld van Saint-Joire kalksteen uit de periode van de eerste restauratie is waarschijnlijk een getrouwe kopie van het originele beeld dat niet bewaard is gebleven. Het is een standbeeld ten voeten uit van mogelijk Noach. De bebaarde figuur draagt een hoge muts (tulband?) en een ruime mantel. Hij houdt in de linker hand een model van een ark omhoog, met daarin twee vogels, en heeft met de andere hand een tekstband vast. Mogelijk zou hier Abraham bedoeld zijn, maar dan had de figuur als enig mogelijk attribuut een groot met of zwaard in de handen gehad. In dat geval is de ark die nu is uitgebeeld het resultaat van een verkeerde interpretatie van de restaurateurs.