Zuiderportaal 27. Monster met hoge rug

        

        

De kraagsteen bevat een monster, hoog op de geklauwde poten,
spitse oren en een hoge rug op zettend. Van deze kraagsteen bestaat in de bouwloods een geboetseerd model (schaal 1:2?) op een houten plankje (bouwloods inv.nr. 40), en bovendien een zandstenen exemplaar, gehakt naar dit model (bouwloods inv.nr. 848). De originele kraagsteen is niet bewaard gebleven, hoewel op een oude foto zichtbaar is dat deze bij aanvang van de restauratie nog wel aanwezig was. Hezenmans maakte nog wel een tekening van het originele beeldhouwwerk.