Zuiderportaal 28. Griffioen

        

        

Reliëfsteen met een geklauwde vogelachtige, vermoedelijk een griffioen. Pendant van D2. Op de schetsen van de gebroeders Donkers uit 1855 is hier wel een suggestie van beeldhouwwerk getekend, maar er is geen vorm herkenbaar. Zeker is dus dat op deze plek, bij de aanzet van de crête-bogen van de voorhal, beeldhouwwerk was aangebracht, maar in hoeverre het tegenwoordige werk een kopie is van wat er was bewaard, is niet te zeggen. De kalkstenen griffioen verkeert door verwering in een zeer slechte toestand en zal bij de huidige restauratie worden vervangen door een kopie.