Zuiderportaal 29. Griffioen

        

        

ReliŽfsteen met een geklauwde vogelachtige, vermoedelijk een griffioen. Op een oude foto van voor de restauratie is op deze plek geen beeldhouwwerk meer te herkennen. Als er al iets bewaard was, dan was het alleen de afdruk van het beeldhouwwerk. De griffioen kan dus een nieuw bedacht beeldhouwwerk zijn, als pendant van de wel deels bewaarde griffioen aan de westzijde van het portaal (D1).