Stadswandeling

 Geschiedenis

 Binnendieze

 Sint-Janskathedraal

 's-Hertogenbosch

 Vestingstad in het groen

 Bossche wijken

 Binnenstad

 De Muntel / De Vliert

 De Graafsepoort

 Zuidoost

 West

 Noord

 Maaspoort

 De Groote Wielen

        

 Gemeente 's-Hertogenbosch

 Engelen

 Empel

 Rosmalen Noord

 Rosmalen Zuid

 Nuland

 Vinkel

 Oeteldonk

 Evenementen

       

De Bossche wijken

Engelen - Bokhoven

       

De Diavoorstelling van de wijken

Klik op één van de buurten voor een diavoorstelling.

 

 Engelen

 Bokhoven

 De Haverleij

 Hentiettewaard

 Engelermeer

 De Vutter

    

Engelen - Uit archeologisch onderzoek is gebleken dat er al in de IJzertijd bewoning was op de plaats van het huidige Engelen. Echter, pas in 815 wordt er melding gedaan van het dorp Ang Crisa, het huidige Engelen. Het dorp heeft een eigen kerk, de Sint Lambertuskerk. Engelen hoorde tijdens de latere Middeleeuwen meestal bij het Graafschap Holland.In 1805 komt het bij het Bataafse Brabant, in 1806 wordt het door Napoleon bij het Franse Keizerrijk gevoegd, als deel van het departement Bouches du Rhin. In 1818 komt het bij de vastlegging van de nieuwe provinciegrenzen in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden bij de provincie Noord-Brabant. De inwoners waren toen in meerderheid katholiek en spraken een Brabants dialect. In 1922 werd de gemeente samengevoegd met Bokhoven. In 1971 wordt de gemeente Engelen

geannexeerd door de gemeente 's-Hertogenbosch. De gemeente rekent Engelen als een stadsdeel, welke verdeeld is in zes wijken. Ten noorden van Engelen bevind zich de kastelenbuurt Haverleij.

    

Bokhoven - Is een dorpje aan de Maas, eens een zelfstandig graafschap en nu één van de kernen van de gemeente 's-Hertogenbosch. Archeologisch onderzoek heeft aangetoond dat er bij Bokhoven voor het eerst van bewoning sprake was in de 12e eeuw. De eerste vermelding in de archieven is uit 1307. In de 14e eeuw groeit Bokhoven langzaam uit tot een zelfstandige heerlijkheid doordat één familie alle heerlijkheidsrechten in handen krijgt. In 1363 noemt ridder Gijsbert Cocq zich als eerste "Heer van Bokhoven". Een vermoedelijk familielid van hem, Jan van Herlaer, draagt op 15 september 1365 Bokhoven als leen op aan de bisschop van Luik, waarbij zijn broer, Arnt van Herlaer, dan leenman zal zijn. Bokhoven onttrekt zich zo aan de ambities van zowel de graven van Holland, als de hertogen van Brabant en Gelre. In die zelfde tijd wordt er een kasteel gebouwd, vermoedelijk door Jan Oem van Arkel. Hoewel de heerlijkheid Bokhoven geen gebied van de Bourgondiërs was, kiest in 1498 de toenmalige heer, Jan van der Aa, toch partij voor de Habsburgers tegen zijn eigen neef, Karel van Gelre. De Geldersen slaan hard terug en verwoesten dat zelfde jaar nog het hele dorp. De overlevering wil dat de herbouw daarna op een oostelijker plek plaatsvond, maar dat verhaal wordt niet door het bodemonderzoek bevestigd. Keizer Maximiliaan verkiest Jan van der Aa tot ridder in de Orde van het Gulden Vlies en zijn heerlijkheid krijgt op 16 maart 1499 de rang van baronie. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog is de baronie Bokhoven neutraal gebied. Na de val van 's-Hertogenbosch in 1629 wordt het een katholieke enclave binnen Staats (en dus calvinistisch) machtsgebied, waar de mogelijkheid nog de katholieke eredienst uit te oefenen ervoor zorgt dat de katholieken uit Den Bosch het kerkje gaan frequenteren, wat financieel zeer voordelig blijkt - ondanks pogingen van calvinistische predikanten aan deze praktijk een einde te maken. Op 17 februari 1640 wordt de baronie een vrij graafschap, met als eerste graaf Engelbert II d'Immerselle. In 1672 valt Lodewijk XIV de Republiek aan tijdens de Hollandse Oorlog. Hoewel het graafschap Bokhoven ook in deze strijd een neutraal gebied vormt, behorend tot het Heilige Roomse Rijk, blazen de Franse troepen die 's-Hertogenbosch belegeren toch het kasteel op, zodat het geheel lecht in ruwiene. Het zou nooit meer herbouwd worden. De graven blijven wonen in de voorhof maar ook die vervalt steeds meer. In augustus 1794 overspoelen de revolutionaire Franse troepen, die zich van feodale grenzen al helemaal niets aantrekken, het graafschap met 40 kanonnen. Per decreet van 1 oktober 1795 wordt het bij Frankrijk ingelijfd, maar op 5 januari 1800 aan de Bataafse Republiek overgedragen. Vanaf dat moment behoort Bokhoven tot Nederland en volgt diens geschiedenis. Van graafschap wordt het gebied gemeente. In 1922 wordt het samengevoegd met de gemeente Engelen. In 1944 loopt het geallieerde offensief vast tegen de Maas; het dorp, op 5 november door de Britten bevrijd, ligt een half jaar in de frontlinie en wordt - voor de derde keer in zijn geschiedenis - volledig verwoest, nu door de Duitse artillerie. Na enige aarzeling neemt men na de oorlog de herbouw ter hand. Engelen wordt op zijn beurt in 1971 geannexeerd door de gemeente

's-Hertogenbosch.

   

Haverleij - Een nieuwbouwwijk op een VINEX-locatie ten noordwesten van 's-Hertogenbosch. Dit is geen project zoals de meeste VINEX-wijken dat zijn, het gebied heeft een bijzondere invulling gekregen. De vormgeving van Haverleij is uitgegaan van het principe van een vestingstad. Hier omheen zijn 10 kastelen geplaatst. Voor elk "kasteel" is een aparte architect aangetrokken. Het grootste object is het slot Haverleij dat een klein dorpje vormt. Ook is er een golfbaan op het terrein aanwezig, Burggolf, waarbij de kasteelbewoners.

home

Website informatieGastenboek

Foto's copyright © bij groetenuitdenbosch.nl