Stadswandeling

 De Oude Binnenstad

 De Vestigingwerken

 Oeteldonk

 De Bossche Wandeling:

     Uilenburg - Vughterstraat

     Hinthamerstraat - Hekellaan

     Kerkstraat - Spinhuiswal

     Orthenstraat - Sint Josephstraat

     Markt - Torenstraat

 Geschiedenis

 Binnendieze

 Sint-Janskathedraal

 's-Hertogenbosch

 Vestingstad in het groen

 Bossche wijken

 Oeteldonk

 Evenementen

 

       

Stadswandeling

De Bossche Wandeling

       

Hier heb je de wandelroute beschrijving van binnenstad Uilenburg - Vughterstraat vertrekpunt is Visstraat ter hoogte van de Lepelstraat.

               

Ga richting de Hooge Steenweg bij de Kruisstraat rechtsaf.

Hoe komt de Kruisstraat aan haar naam? Met zekerheid kan daar niets van gezegd worden. Wij vermoeden dat de kruising bij de Korenbrugstraat en het Eerste Korenstraatje deze naam heeft doen ontstaan. Hier kan nog bij verteld worden dat men het gedeelte tussen Korenbrugstraat en Vistraat vroeger de Korte Kruisstraat noemde.

  

Einde van de Kruisstraat links aanhouden de Snellestraat in.

Oorspronkelijk had de Snellestraat geen naam, tenminste niet officieel. Zij lag achter het Minderbroedersklooster en daarom doopten de Bosschenaren haar 'Achter de Brueren'. N afbraak van het klooster werd ter plaatse 'Het Geweldiger' gebouwd, dat was een militaire gevangenis. Die nam een groot gedeelte van de straat in beslag. Daarom ging men dit gedeelte dat van de latere Minderbroedersstraat tot aan de Diest liep, 'Het Geweldiger' noemen. Vanaf de Minderbroedersstraat tot aan de Vughterstraat was de naam in 1611 'De Koffermekersstraat'. De naam Snellestraat ontstond eerst in de 2e helft van de 17e eeuw en is te danken aan een daar staand huis dat 'De Drie Snellekens' genoemd werd. Een snel was in oude tijden de naam van een drinkbeker.

Tweede straat rechts de Stoofstraat in en slaan aan het einde de rechtsaf de Postelstraat in.

De Stoofstraat dankt haar naam aan de badhuizen die in oude tijden in deze straat gevestigd waren. Men noemde zo'n huis toen 'stove'; zij stonden niet zo goed bekend. In de Postelstraat een der vele gasthuisjes die Den Bosch vroeger rijk was. Het was in 1443 opgericht door Margriet Spijkers die begijn was op het Klein Begijnhof, waaraan het Begijnestraatje nog herinnert. Dit gasthuisje dat uit twee woninkjes bestond herbergde 'vier godvruchtige vrouwen van een eerbare conversatie en goede levenswandel'. Het was volgens de geschiedschrijver gevestigd 'in een gangetje aan de Postelstraat'.

Eerste straat links de Uilenburgstraatje in en op het einde van de straat links de uilenburg in.

Wijk gelegen aan de westzijde buiten de oudste stadskern. Kwam bij de aanleg van de tweede stadmuur in 1383 binnen de omwalling. Er zijn al vroeg grote stenen huizen gebouwd. Centraal door de wijk stroomt de Vughterstroom waarlangs een straat loopt. Deze stedebouwkundige situatie kwam verder in de stad alleen ook voor bij de Marktstroom (Tolbrugkwartier)

  

Einde van de straat links de Capucijnenpoort in en slaan het einde rechtsaf, de Postelstraat in.

De Postelstraat, ten onrechte ook wel eens Apostelstraat genoemd, dankt zijn naam aan het voormalige Refugiehuis der nog altijd bestaande Abdij van Postel. De Abdij had in 1258 van een vrijgevig Bosch poorter, Lambertus Sus genaamd, daar een huis gekregen. Het Oude Waterstraatje, later zou dat Capucijnenpoort worden, leidde er via een bruggetje over de Diest heen. Postel was een voorname orde, wat onder meer kan blijken uit het feit dat meerdere kloosterlingen lid zijn geweest van de Illustere Lieve Vrouwe Broederschap en dat kon niet iedereen zo maar worden. In 1613 werd een gedeelte van het huis aan de Capucijnen verkocht en sindsdien draagt het straatje dan de naam Capucijnenpoort. 

Bij de Vughterstraat rechtsaf waarna 150 meter linksaf de Kuipertjeswal in.

Deze straat loopt waar vr 1400 de stadsmuur lag en op de kruising met de Vughterstraat stond de Heilig Kruispoort.Toen men de bebouwing langs de Vughterdijk ging ommuren ontstond het Vughtereind met de Vughterpoort. De Heilig Kruispoort noemde men toen de Vughterbinnenpoort.

Einde van de straat rechtsaf de Parklaan in, richting bastion Vught.

Resten stadswal met bastion en toren. Voordat de Binnendieze langs deze laan werd gedempt lagen daarover drie bruggetjes, de eerste heette het Marggraffbruggetje. Het werd in de oorlog afgebroken, maar daarna door de fam. v.d. Wielen (laatste stadsboerderij) weer opgebouwd, de tweede hoorde bij de sigarenfabriek van de Leeuw, de derde leidde naar het Tilmanshofje.

   

Bij bastion Vught rond hotel Chalet Royal richting Westwal.

Zo heette de straat vroeger tot en met wat nu de Buitenhaven heet, dus de gehele westzijde van de stad. In de ondergrond zitten nog steeds restanten van de middeleeuwse stadsmuren. Resten stadswal met toren.

Tweede straat rechtsaf de Katerstraat in en slaan op het einde linksaf de Vughterstraat in.

De Vughterstraat is pas ontstaan tijdens de eerste uitbreiding der stad die plaats vond tussen de jaren 1250 en 1352 ofschoon er voordien al huizen gestaan moeten hebben.

Tweede straat links de Achter de Boomgaard in en slaan aan het einde rechtsaf Sint Janssingel in.

Berewouthof, voormalig kazernegebouw uit 1744. Bestaande uit drie loodrecht op elkaar staande vleugels, die een open hof ontsluiten. De gevels van schoon metselwerk bevatten brede ramen met segmentvormige ontlastingsbogen. Ramen in gevels aan de binnenhof gedeeltelijk gedekt met strekken. Bakstenen gootuitkraging. Rechter zijgevel is een gepleisterde tuitgevel met top en schouderstukken, bakstenen banden en T-schuiframen met segmentvormige ontlastingsbogen. Linker zijgevel is een tuitgevel met top- en schouderstukken en vlechtingen van schoon metselwerk. Tegen deze gevel staat een trappenhuis uit ca 1935. Enkelvormige eiken balklagen. Kap met grenen dakbalkjutten met schaarspanten met balk. Boven middeningang een hardstenen gevelsteen met jaartal 1744. Fraai gebouw van eenvoudige doch harmonische architectuur en van oudheidkundige waarde.

   

Tweede straat rechts de Walpoort in en slaan aan het einde linksaf Molenstraat in.(tip! Rondvaart Binnendieze)

Ruienburg het veelvuldig of regelmatig pellen van koren betekenen en dat komt ons, zeker voor deze buurt, niet zo vreemd voor. Het door de stad benodigde graan werd namelijk in hoofdzaak door de St. Janspoort binnen gebracht. En meerdere straatnamen in de buurt vertellen ons dat het hier n echt graancentrum geweest moet zijn: de beide Korenstraatjes waar veel korenkopers en ook de hoofdman van hun gilde woonden, de Korenbrug, de Korenbrugstraat en ook de Lepelstraat: repel was de naam van een middeleeuwse korenmaat. Er was in deze buurt ook een huis dat 'De Corenberch' heette. En in de Karrenstraat, waar men zijn wagens stalde en waar in de herbergen veel koren verhandeld werd, droeg een pand zowaar de naam 'De Hollandsche Rullewagen'. Daarom komt het ons ook waarschijnlijk voor dat er in deze wijk n of meer graanpellerijen geweest zijn. Misschien was de watermolen waarvan voor enkele jaren de sporen bij de Molenstraat gevonden werden, wel een pelmolen zoals die nog altijd in de provincie Groningen worden aangetroffen.

    

Einde Molenstraat linksaf de St. Jansstraat in aan het einde van de St. Jansstraat rechtsaf de St. Janssingel in en bij de volgende kruispunt rechtsaf de visstraat naar het beginpunt.

Deze straat is, in de tijd dat 's-Hertogenbosch een spoorlijn kreeg, aangelegd op de plaats waar tot die tijd (1874) de Vismarkt was. De Visstraat en, in het verlengde daarvan, de Stationsweg maakten het station beter bereikbaar.

    

Diavoorstelling van de wandeling Uilenburg - Vughterstraat (6:50)

home

2345Volgende

Website informatieGastenboek

Foto's copyright bij groetenuitdenbosch.nl