Stadswandeling

 Geschiedenis

 Binnendieze

 Sint-Janskathedraal

 's-Hertogenbosch

 De Monumenten

 De Kerken

 De Standbeelden

 De Straten van 's-Hertogenbosch

 Het Stadhuis

 Jeroen Bosch Ziekenhuis

 Jheronimus Bosch

 De Gevelgedichten

 De Gevelstenen

 Bossche Markten

 Partnersteden:

     Leuven

     Trier

 Toeristische informatie

 Vestingstad in het groen

 Bossche wijken

 Oeteldonk

 Evenementen

       

's-Hertogenbosch

Trier

 

     

De Geschiedenis van Trier
Voor de Romeinse tijd - De plaats waar later Trier gebouwd is wordt al eeuwen bewoond. Er zijn aanwijzingen dat 3000 jaar voor Christus er al de eerste menselijke nederzettingen waren en het was de eerste plaats ten noorden van de Alpen die een stad genoemd kon worden. Er is een inscriptie op het

Rode Huis aan de markt in Trier: ante romam treveris stetit annis mille trecentis. "Voor Rome bestond Trier dertienhonderd jaar". Caesar heeft van ongeveer 60 tot 50 voor Christus heel Gallië veroverd de Trevieren die ten tijde van de Bello Gallico in Trier woonden kozen ervoor om zich vrijwillig over te geven aan Caesar.

   
Tijdens de Romeinse tijd
- De Romeinen beweren dat Trier door de Romeinen gesticht is rond 16 voor Christus Trier kreeg de naam: Augusta Treverorum. Augusta staat voor de keizer die Trier stichtte: Augustus. En Treverorum is vernoemd naar de Keltische bewoners van de streek: De Trevieren. Na de stichting werd Trier een Kolonia doordat de stad gunstig aan de Moezel lag kon de stad zich snel uitbreidden daardoor kreeg Trier steeds meer aanzien als Romeinse stad. De Gallische cultuur en de Romeinse cultuur vermengde zich ook steeds meer waardoor een Gallo-Romeinse cultuur ontstond. De gebouwen in de stad waren tot de 3de eeuw gebouwd met hout deze zijn allemaal vergaan. Maar vanaf ongeveer 150 na Christus begonnen de Romeinen ook stenen bouwwerken te maken zoals de grote stadsmuur van 170 na Christus net als alle andere steden (behalve Rome) was Trier opgebouwd uit een rechthoekig stratennet. Vanaf 268 na Christus werd Trier de hoofdstad van de Romeinse provincie Gallia Belgica (Gallië) en in 275 na Christus werd de stad

verwoest door de Germaanse Alamannen maar Trier werd herbouwd. Een grote politieke gebeurtenis voor Trier vond plaats in 286 na Christus toen werd

Trier namelijk gedurende honderd jaar de keizerresidentie de beslissing om een keizer in Trier te vestigen was genomen om meer stabiliteit en rust terug te brengen in de regio. De eerste keizer die in Trier woonde was Constantijn de Grote hij woonde van 306 tot 314 in Trier hij verhuisde daarna naar Byzantium (Constantinopel, Istanbul). Trier werd door Constantijn het centrum van het Christendom dat kwam omdat Constantijn het Christendom als staatsgodsdienst maakte als geschenk van de Christenen werden er twee grote kerken gebouwd de Dom en de Liebfrauenkerk. Na de regeer periode van Constantijn regeren de Keizers Valentianus en Gratianus vanuit Trier tot 383 na Christus. Trier ontwikkelde zich tot een grote stad met een groot bevolkingsaantal en als een stad met veel politieke invloed maar dat veranderde toen de keizerlijke resistentie naar Milaan verhuisde. Na de val van het West-Romeinse rijk werd Trier opgenomen in het rijk van de Merovingers.
   

Na de Romeinse tijd - Na de val van het West-Romeinse Rijk in 476 veroverden de Franken de stad nadat zij het in voorgaande jaren meerdere malen hadden geplunderd Trier was toen maar half zo groot in vergelijking met hoe groot het was tijdens de Romeinse bloeiperiode. Door de voortdurende conflicten die in de stad waren (vooral met de Franken) was het

bevolkingsaantal gigantisch gedaald in de Romeinse tijd had Trier namelijk zestig duizend inwoners en begin zesde eeuw maar vijf duizend. Van de zesde tot en met de negende eeuw bleef Trier gebied van de Franken in deze periode werden er veel kloosters en abdijen gebouwd en omdat Karel de

Grote de bisschop de rang van aartsbisschop gaf in 802 kreeg Trier steeds meer aanzien. Vanaf het jaar 870 maakte Trier deel uit van het Oost-Frankische Rijk dit werd later Duitsland genoemd. In 882 werd de stad geplunderd door de Vikingen als resultaat hiervan samen met de eerdere plunderingen en vernielingen door de Franken zijn de originele Romeinse bouwwerken voor een groot deel vernield. De stad werd na de aanval van de Vikingen weer herbouwd maar kon natuurlijk nooit meer tippen aan zijn staat in de Romeinse tijd. Tot ongeveer 1800 werd Trier bestuurd door aartsbisschoppen deze waren ook keurvorst vanaf de 14e eeuw dat hield in dat ze mochten beslissen over de benoeming van de keizer van het hele rijk (begonnen met Karel de Grote). Trier was tot ongeveer 1800 hoofdstad van dit keurvorstendom maar Trier bleef zich verzetten tegen de bisschoppelijke macht maar zonder succes. Dit verzet bleek bijvoorbeeld uit het feit dat de stad een universiteit opende in 1473. Maar de aartsbisschoppen bezorgden Trier niet alleen maar last een van die aartsbisschoppen was ene Balduin van Luxemburg hij had Trier weer in bloei gebracht (1354) door onder andere gebieden aan Trier toe te voegen. In deze tijd stond Trier dus vooral bekend door het bisschoppelijk bestuur er werden dan ook veel kerkelijke gebouwen gebouwd (de Middeleeuwen waren natuurlijk ook erg gekenmerkt door de bouw van vele kerken en kloosters). In Trier zijn veel van zijn eerste bisschoppen begraven samen met een van de apostelen Mattias genaamd

daarom werden er veel pelgrimstochten gehouden naar Trier door katholieken. Vooral in de 17e en 18e eeuw waren de Duitsers constant in oorlog met de Fransen Trier is daarom ook meerdere keren bezet geweest door de Fransen. Tijdens de Franse aanvallen waren grote delen van de stad verwoest dat was bijvoorbeeld het geval in 1698 maar koning Lodewijk de veertiende gaf we het bevel om de stad te sparen dus het Franse leger trok zich terug van een hongerige stad met maar 2500 inwoners. In 1797 was er een verdrag tussen de Fransen en de Duitsers waarbij de Duitsers afstand deden van delen van het Duitse Rijk zo werd Trier een Franse stad. In 1801 werd er een verdrag gesloten tussen de paus en Napoleon waarin er o.a. afgesproken werd dat Trier een bisdom werd drie jaar later bezocht Napoleon de stad zelfs en Trier begon weer langzamerhand op te bloeien. In 1814 werd Trier van

de Fransen heroverd door het Duitse Pruisen maar ondanks het formaat van een stad dat Trier had, werd het gerekend tot één van de landen van Pruisen (in de Middeleeuwen was het maar een provinciestad).

       

Door de overschakeling van Frans naar Duits was de economische situatie van Trier slecht geworden. In 1840 ging het weer beter toen het buurland Luxemburg meer samen ging werken met Duitsland. Onder Pruisische invloed werd Trier een grote garnizoensplaats en een belangrijk knooppunt van spoorwegen en in 1848 waren er grote opstanden in Trier van de inwoners om meer burgerrechten te verkrijgen. Ten slotte zijn er een aantal beroemde personen in Trier geboren zoals Karl Marx in 1818 (grondlegger van het socialisme/communisme). Omdat Trier een van de plaatsen is waar de meeste historische waaronder Romeinse bouwwerken bewaard zijn gebleven wordt het veel bezocht door toeristen.

         

      

Voor meer informatie ga naar www.trier.de

home

Partnersteden:Vorige1

Website informatieGastenboek

Foto's copyright © bij groetenuitdenbosch.nl