Stadswandeling

 Geschiedenis

 Binnendieze

 Sint-Janskathedraal

 's-Hertogenbosch

 Vestingstad in het groen

 Bossche wijken

 Oeteldonk

 De Geschiedenis

 De Wandeling

 Wegwijs in Oeteldonk:

     Ut Oeteldonkse Durp

     Het Hof der Amadeiro's

     Notabelen van Oeteldonk

     Oeteldonksche Club van 1882

     Oeteldonkse Emblemen

     Z.K.H. Prins Amadeiro

     Oeteldonk in het straatbeeld

     Oeteldonkse Bruiloft

     Oeteldonkse Spelregels

     Volgende Carnaval

 De Grote Optocht

 De Oeteldonkse Jeugdcarnaval

 Evenementen

Oeteldonk

Notabelen van Oeteldonk

       

       

        

   

Peer vaan den Muggenheuvel tot den Bobberd
Het oudste ambt in het dorp Oeteldonk is dat van de burgervaojer. Vanaf het ontstaan van Oeteldonk draagt de burgervaojer de naam Peer vaan den Muggenheuvel. Muggenheuvel zou spottend verwijzen naar de Muggenheuvel een stuk grond in Den Dungen dat omstreeks 1882 in bezit was van de familie van de toenmalige bisschop Mgr. Godschalk die zich tegen het Bossche carnavalsfeest keerde. De fictieve toevoeging tot den Bobberd werd aanvankelijk alleen in 1882 gevoerd maar bij gelegenheid van het 10x11 jarig bestaan van Oeteldonk in 1992 door Z.K.H. Prins Amadeiro XXIII wederom toegekend aan de Peer. Ook de Peer wordt benoemd voor het leven. De functie wordt altijd vervuld door een Bosschenaar.

     
De Peer is het boertige hoofd van de Gemeente. Op carnavalszondag wordt de macht aan hem voor drie dagen overgedragen door zijn collega van de Markt de burgemeester van ’s-Hertogenbosch. Dat gebeurt door het omhangen van een speciaal voor de Peer vervaardigde ambtsketen waarin o.a. de sleutel van de stad is verwerkt. De Peer ontvangt namens het dorp de Prins en houdt op carnavalszondag zijn aanspraak tot de Hoogheid waarin hij wel en wee van Oeteldonk gedurende het afgelopen jaar aan de Prins meedeelt. De Prins antwoordt hierop met Zijn Troonrede.
    
Het kostuum is het officiële galaambtskostuum compleet met degen en steek zoals dat door de Nederlandse burgemeesters tot in de jaren zestig nog werd gedragen.

       

Assessor van de burgervaojer van Oeteldonk Kees Minkels

De Peer vaan de Muggenheuvel tot den Bobberd gaat immer vergezeld van zijn zwijgzame Assessor (wethouder). Aanvankelijk kende Oeteldonk afwisselende namen als Adriaan van den Mulder, KnillisVijverberg en Toon Minkels. Sinds 1925 is zijn benaming definitief Kees Minkels. De naam

Minkels is een veelkomende familienaam in het geboortedorp van Mgr. Godschalk de bisschop wiens uitlatingen de aanleiding vormde voor het ontstaan van het Oeteldonkse spel. De Kees wordt benoemd voor de ambtstermijn van de Peer. Sinds de jaren dertig draagt hij het zwarte kostuum van een deftige boer met een zwart bolhoedje. Voor die tijd was het hoofddeksel een zwarte hoge hoed.

       

Geminteraod
De Geminteraod is een parodie op de Bossche raad. Ze bestaat uit 11 Bossche jongeren die gekleed gaan in een deftig kostuum met hoge hoed gebaseerd op de zondagse boerenkleding van eind negentiende eeuw. Zij begeleidt de burgervaojer en assessor van Oeteldonk. De instelling van de groep die tot in de jaren twintig in de optochten meeliep en geparodieerde raadsvergaderingen hield werd in 2000 hernieuwd. Voor die tijd sinds de jaren zeventig bestond de begeleidende groep uit een pseudoministerraad met de naam Raad

van XI. In die tijd droegen zij evenals Ministerraad steken met echter voorzien van een XI op de zijkant.

     

Driek Pakaon

Eveneens een van de oudste Oeteldonkse ambten is dat van de veldwachter van Oeteldonk Driek Pakaon. Sinds de stichying van het dorp wordt deze functie in opvolgende lijn vervuld door de familie

Stolzenbach waarbij telkens de jongste zoon de rol overneemt. De huidige Driek is de vijfde generatie. Aanvankelijk bestond Drieks enige taak uit het afhouden van de vrouwenvolk bij de sjees van de Peer vaan den Muggenheuvel tot den Bobberd. Sinds jaren wordt hij met dit doel door de Peer uitgeleend aan Prins Amadeiro en is de Driek altijd in diens nabijheid te vinden. Dat gebeurt met uitzondering van de Grote Optocht wanneer Driek Pakaon traditioneel bij de Peer op de bok van dienst koets zit. Het kostuum van Driek is gebaseerd op dat van de dorpse veldwachter in de negentiende eeuw. Opvallend daarbij is de typische hoge puntboord.

   
Hendrien

De trouwe huishoudster van de Peer vaan de Muggenheuvel tot den Bobberd is Hendrien. Alleen met de schrikkeljaar mag ze met de Peer naar het Oeteldonkse carnaval. In dat jaar heeft ze namelijk één dag over! De andere jaren blijft ze thuis en vult haar dagen met ‘…sokken stopen érrepels schillen en kiepe voejere…’ Als ze eens in die vier jaar met de Peer meegaat doet ze over het privéleven van de Peer en Kees een boekje open dan is dat reden genoeg voor de Peer om haar de volgende drie jaar thuis te houden. De rol kwam al voor in de Oeteldonkse revues van de

jaren twintig van de twintigste eeuw en werd eerst in de jaren zeventig ingevoerd in het reguliere spel. Het betreft hier een travestierol die voor meerdere jaren wordt vervuld door één persoon. De kleding is die van een deftige boerenvrouw compleet met Meijerijsche poffer zoals dat nog tot ver in de twintigste eeuw gebruik was.

        

Ut Érrembestuur
Een bijzondere plaats in de optocht wordt sinds 1908 ingenomen door Ut Érrembestuur een deftig gezelschap van vier heren in een rijtuig. Zij vormen een parodie op het oude college van Regenten van de Godshuizen. Het is nog een overblijfsel uit de tijd dat de optocht geheel door de Oeteldonksche Club van 1882 ontworpen en betaald en uit twee gedeelten bestond een dorpse en een sjiek gedeelte. In het dorpse gedeelte liepen en reden tot de jaren twintig van de vorige eeuw meerdere Oeteldonkse notabelen. In de sjiek gedeelte was voor de Prins met zijn gevolg.

     

      

       

       

      

Bronnen, noten en/of referenties: Foto: Stadsarchief - Tekst: Zo zit dè in Oeteldonk

home

Wegwijs in Oeteldonk:Vorige1245678910Volgende

Website informatieGastenboek

Foto's copyright © bij groetenuitdenbosch.nl