Stadswandeling

 Geschiedenis

 Binnendieze

 Sint-Janskathedraal

 's-Hertogenbosch

 Vestingstad in het groen

 Bossche wijken

 Oeteldonk

 De Geschiedenis

 De Wandeling

 Wegwijs in Oeteldonk:

     Ut Oeteldonkse Durp

     Het Hof der Amadeiro's

     Notabelen van Oeteldonk

     Oeteldonksche Club van 1882

     Oeteldonkse Emblemen

     Z.K.H. Prins Amadeiro

     Oeteldonk in het straatbeeld

     Oeteldonkse Bruiloft

     Oeteldonkse Spelregels

     Volgende Carnaval

 De Grote Optocht

 De Oeteldonkse Jeugdcarnaval

 Evenementen

Oeteldonk

Oeteldonk in het straatbeeld

       

Verspreid door de binnenstad van ’s-Hertogenbosch komen we veel monumenten tegen waaruit blijkt dat de stad maar wát trots is op zijn durp Oeteldonk. De oplettende Oeteldonker kan de volgende monumenten tegenkomen bij het rondslenteren door de stad:

    

De stapsteen

Op het station op perron 1a de prinselijke stapsteen tegen. Op deze steen zet Z.K.H. Amadeiro zijn eerste stap als hij weer in Oeteldonk gearriveerd is. Op deze stapsteen staat : Welkom hier Preins Amadeiro In ons waotervrij moeras Gedraoge over ijzere wege Gespoed in 'n gezwinde pas.

         

Monumentje ZKH Amadeiro XVI

Het beeldje aan de voorzijde van het station is de blijvende herinnering aan de viering van het tachtig jarig bestaan van Oeteldonk in 1962. Het kleine bronzen beeldje is gemaakt door de op 21 mei 1897 in Ijsselstein geboren Jo Uiterwaal. Het jubileumbeeldje werd op 10 november 1961 onthuld ter herinnering aan Amadeiro XVI, waaraan Pom van der Elst 25 jaar lang inhoud gaf. Ieder jaar bij de aankomst van Z.K.H. Prins Amadeiro op carnavalszondag om 11.11 uur wordt het beeldje verfraaid met een krans van boerenkool. Dat het beeldje zijn bestemming heeft gevonden aan het station is niet verwonderlijk, immers NS heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in de dynastie van de Amadeiro’s. Al van de eerste telg uit dat geslacht, Francois Hohmann, is bekend dat hij in 1883 met de trein in Oeteldonk arriveerde. Ook zijn latere opvolger Jan Bax ging in 1900 per trein op bezoek bij zijn Oeteldonkse onderdanen. Hij liet dat vooraf aan het bestuur van de Oeteldonksche Club weten. Voor de bestuurders van het dorp aanleiding een waardige ontvangst te organiseren. Sindsdien is het carnavaleske dorp een

traditie rijker. Slechts eenmaal is die traditie onderbroken in 1924 arriveerde de Hoogheid per boot in zijn lustwarand.

    

Het standbeeld en stelt Carnaval

voor: een mannelijke figuur met een masker in de hand en wapensteen aan de voeten. Mannelijke figuur heeft een hiëratische uitdrukking op het gezicht en zijn gekleed in een soort tunica met gestileerde plooien. Deze werd op maandag 11 november 2011 onthuld.

De Plaquette ter ere van de aankomst van Peer van den Muggenheuvel

Op naar de Whilehminabrug waar de Plaquette ter ere van de aankomst van Peer van den Muggenheuvel tot den Bobberd is. 

Op deze plaquette staat geschreven : Ut war jaorelang gelee,un durrup wier gesticht Dun Peer kwaam ingereeje, zo luidde ut bericht Un keind uit zaod gebore, op zuuk naor haord en honk verworre tot folklore , geheete OETELDONK.

     

Monument De Halve Peer

Het bronzen beeldje met de beeltenis van een halve Peer boven het water van de Binnendieze aan de Molenstraat siert sinds 1988 de ingang van de wijk de Uilenburg. Het door Ton Buijsters vervaardigde monumentje lijkt verdacht veel op Frans Vennix, die van 1976 tot en met carnaval 1987 de functie van burgervaojer van Oeteldonk vervult. Als de Oeteldonksche Club Vennix, de oprichter van het Oeteldonkse Aauw archief, benadert met de vraag of hij die functie op zich wil nemen, is hij lid van carnavalsvereniging De Oetels. Frans en de carnavalsvereniging hebben geen bezwaren. Wel stellen de organisatoren van het Oetelkonzert een leasecontract op dat al na enige jaren verwatert en niet meer wordt nagekomen. Althans dat blijkt als Frans Vennix is afgetreden, en de wens te kennen heeft gegeven dat hij naar zijn oude vereniging, wil terugkeren. Die oude vereniging heeft in een reusachtige doos inmiddels al wel van de Oeteldonksche Club zijn’ vuile was’ teruggekregen. Het nodige overleg tussen beide verenigingen volgt. De oplossing blijft uit. Er rest De Oetels weinig anders dan het aanspannen van een rechtszaak. In zijn vonnis komt de president van de rechtbank, voor deze gelegenheid bijgestaan door elf vrouwelijke griffiers, tot de uitspraak dat de Oeteldonksche Club

middels één vat goed bier en twee flessen Jägermeister De Oetels moest schadeloos stellen. Verder eist hij dat beide partijen een waardig gedenkteken voor het instituut Peer moeten oprichten. Op de uitvoering van dat vonnis hebben De Oetels volgens eigen verklaring een jaar lang tevergeefs gewacht. Het wachten beu verscheen er op 11-11 1988 een half gedenkteken met alleen een bidrage van De Oetels

     

Deurknop Stadhuis

Deze werd aangeboden door ZKH Amadeiro XXIII aan de gemeente 's-Hertogenbosch bij zijn afscheid. Op deze deurknop staat het wapen van de stad en het logo der Amadeiro's

Monumentje van Jan Somers

Boven broodjeszaak ‘De twee beren’ op de hoek van het Burgemeester Loeffplein en de Marktstraat. Jan Somers was  een zeer markante dirigent van de Komische Folkloristische Fanfare de Kikvorschen (tevens Hofkapel der Amadeiro’s, Prinsen van Oeteldonk).

       

Monument voor instituut Peer vaan den Muggeheuvel

Dit monument is te vinden in de Sint Josephstraat, boven de Dieze bij de parkeergarage aan de rechterkant. De typische burgemeesterskleding die Peer

vaan den Muggenheuvel draagt is hier opgehangen aan een kapstok. Het is een eerbetoon door de Oeteldonksche Club van 1882 aan alle personen die het ambt van burgervaojer van Oeteldonk hebben bekleed. Het monument is geplaatst als gevolg van een tegemoetkoming aan de gerechtelijke uitspraak om, tezamen met carnavalsvereniging de Oetels (zie “Halve Peer”) een monument op te richten.

    

     

         

Amadeiro plein

Straatnaambord Amadeiroplein: het plein voor de Nederlands Hervormde Kerk aan de Kerkstraat is door middel van dit bord omgedoopt tot "Amadeiroplein".

        

     

Steen of feem

Neij Oeteldonks Peil

Monument “Neij Oeteldonks Peil” (N.O.P.) bij de Grote Hekel te ’s-Hertogenbosch. Onthuld door Z.K.H. Prins Amadeiro XXIII (Jos Kieboom) op 12 november 1993. Aangeboden door de gemeentelijke Projectgroep Restauratie Binnendieze bij gelegenheid van het 11e regeringsjaar van Z.K.H.Prins Amadeiro XXIII uit erkentelijkheid voor de (lobby) inzet van Jos Kieboom bij de

restauratie. In aanwezigheid van o.a. Ing.Bert Wijers, wethouder van ’s-Hertogenbosch, Peer vaan den Muggenheuvel tot den Bobberd en Rob van de Laar, Minister-president OCv1882. Het was in het 111e jaar van het bestaan van Oeteldonk en in het 10x11e jaar van het bestaan van de dynastie der Amadeiro’s. Een getekende oorkonde hiervan hangt in de vergaderzaal van de Oeteldonksche Club van 1882.

       

Bevestiging punt voor Knillis

Hier de putdeksel waar de stalen pijp wordt bevestigd waar Boer Knillis komt te staan de deksel ligt 30 meter voor Hotel centraal en de C&A.

     

De gevelsteen bij het Gemintemuzejum

Deze gevelsteen naast de ingang van het Gemintemuzejum. Op deze gevelsteen staat geschreven: Oeteldonkse gemintemuzejum bekčkt 't

       

Lantaarn Zusters van Orthenpoort/Gemintemuzejum

Deze lantaarn werd aangeboden door René Hurks, lid van de Oeteldonksche Club van 1882, voor het feit dat Oeteldonk voor hem ieder jaar een lichtpunt was geweest.

         

       

Een raamdecoratie

Deze raamdecoratie hangt bij het Gemintemuzejum.

   

    

Plaquette van de Oeteldonksche Club van 1882

Te vinden bij ‘t Lombardje. Deze plaquette is op 3 oktober 2003 onthuld vanwege het 11x11 jarig bestaan

van de ‘Oeteldonksche Club van 1882’, ter herinnering aan het feit dat op die locatie op 1 oktober 1882 de Oeteldonksche Club werd opgericht in het toendertijd daar gelegen café Plaats Roijaal. 

          

Te vinden in de Ridderstraat bij het café Lalalaa voor de minister President OC 1882 tot nu, Ode vrijwilligers OC 1882 tot nu en Biezen/Stok Perdjes OC 1922/1977 tot nu...

     

home

Wegwijs in Oeteldonk:Vorige1234568910Volgende

Website informatieGastenboek

Foto's copyright © bij groetenuitdenbosch.nl