Stadswandeling

 Geschiedenis

 Binnendieze

 Sint-Janskathedraal

 's-Hertogenbosch

 Vestingstad in het groen

 Bossche wijken

 Oeteldonk

 De Geschiedenis

 De Wandeling

 Wegwijs in Oeteldonk:

     Ut Oeteldonkse Durp

     Het Hof der Amadeiro's

     Notabelen van Oeteldonk

     Oeteldonksche Club van 1882

     Oeteldonkse Emblemen

     Z.K.H. Prins Amadeiro

     Oeteldonk in het straatbeeld

     Oeteldonkse Bruiloft

     Oeteldonkse Spelregels

     Volgende Carnaval

 De Grote Optocht

 De Oeteldonkse Jeugdcarnaval

 Evenementen

Oeteldonk

Oeteldonksche Club van 1882

       

De Oeteldonksche Club van 1882 werd opgericht op 1 oktober 1882 in Café Plaats Roijaal te 's-Hertogenbosch. Eerder dat jaar, op 20 februari 1882, kwam de "burgervaojer" van Oeteldonk (Peer vaan den Muggenheuvel tot den Bobberd) voor het eerst aan in "zijn" plattelandsdorp. In de eerste decennia van haar bestaan kreeg de Oeteldonksche Club nog enige concurrentie van andere "plattelandsgemeenten", waaronder de Dommelclub en de Polderclub. Deze carnavalsdorpen waren na de Eerste Wereldoorlog al weer verdwenen. Sindsdien is de Oeteldonksche Club de enige organisatie die belangrijke algemene carnavalsevenementen zoals de Intocht (zondag), Optocht (maandag) en Keinderoptocht (dinsdag) organiseert. Naast de Oeteldonksche Club zijn er ongeveer 150 carnavalsverenigingen in Oeteldonk, die elk op hun eigen wijze ook een belangrijke steen bijdragen aan het Oeteldonkse carnaval. Na decennialang als vereniging te hebben bestaan, werd de Oeteldonksche Club in 1971 omgezet in een stichtingsvorm. Toen werden ook instituten toegevoegd, die de organisatie een democratischer karakter moesten geven, zoals het Boerenparrelement, dat als een soort inspraakorgaan moest fungeren. In 1968 was door samenwerking van de carnavalsverenigingen al de Federatie van Carnavalsverenigingen van 1968 ontstaan. De genoemde stichting en federatie zijn op 1 juni 2006 gefuseerd tot de Vereniging "Oeteldonksche Club van 1882". De Oeteldonksche Club heeft ten doel het bevorderen van een waardige carnavalsviering in Oeteldonkse geest in overeenstemming met de bij de Oeteldonkers levende tradities en voorts al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

     

Ministerraad
Het bestuur van de vereniging werd oorspronkelijk afwisselend Raad van Elf en Ministerraad genoemd. De

voorzitter droeg al in de negentiende eeuw afwisselend de titel President en Minister-president. Sinds de herstructurering in 1970 zijn alleen de termen Ministerraad en Minister-president nog in gebruik. De Ministerraad bestaat uit elf leden, de Ministers zijn voorzitters van de ministeries en dragen als zodanig intern de verantwoordelijkheid over de taakuitvoeringen die daarin zijn ondergebracht. Aanvankelijk gingen de Ministers gekleed in een zwart kostuum met lange jas en een steek met zwarte veren zoals ook hun Haagse collega’s dat deden. In de jaren twintig van de twintigste eeuw werd het kostuum vervangen door een Oeteldonkse boerenkiel, compleet met witte wanten en een rode halsdoek. Tegenwoordig is de boerenhalsdoek vervangen door een rode doek met een geborduurde wapen van Oeteldonk en een verzilverde OC-dasring. Onder de kiel draagt men een bruinbeige ribfluwelen broek.
      
De Ministeries zijn als volgt ingedeeld:

I.

Het Ministerie van Algemene Zaken wordt bestuurd door de Minister-President en houdt zich, zoals de naam zegt, bezig met algemene zaken, zoals huisvesting, externe contacten en representatie.

II.

Het Ministerie van Secretariaat houdt zich bezig met het voeren van correspondentie en alle andere administratieve handelingen.

III.

Het Ministerie van Financiën waakt over de schatkist van Oeteldonk.

IV.

Het Ministerie van Verenigingszaken behartigt de belangen van de bij de Oeteldonksche Club aangesloten carnavalsverenigingen.

V.

Het Ministerie van Protocol houdt zich bezig met de instandhouding van het Oeteldonkse protocol, de soms al meer dan 125 jaar bestaande tradities en ceremonies.

VI.

Het Ministerie van Optocht organiseert de Grote Optocht op carnavalsmaandag.

VII.

Het Ministerie van Jeugdzaken organiseert activiteiten voor de jeugdige Oeteldonker, waaronder de Keinderoptocht op dinsdag, de Keinderkwek en vele activiteiten waarbij de Jeugdprins acte de présence geeft.

VIII.

Het Ministerie van Fondsenwerving houdt zich bezig met het vergaren van onder meer sponsorgelden en met merchandising en ledenwerving.

IX.

Het Ministerie van Pers, Publiciteit en Communicatie heeft een voorlichtende taak en verzorgt onder meer de website van de Oeteldonksche Club, het verenigingsblad Blurb, het jaarlijkse Carnavalsprogramma, het programma van de Grote Optocht en het voorlichtingsboekje Zo zit dè in Oeteldonk.

X.

Het Ministerie van Technische Zaken (TMOC) voert het beheer en onderhoud van de roerende zaken die de Oeteldonksche Club bezit (waaronder koetsen, banieren, decors en wagens) en zorgt daarnaast voor de onthulling en begrafenis van het standbeeld van Knillis, de Stichter van Oeteldonk. Ook zorgt dit ministerie er voor dat Oeteldonk tijdens carnaval uitbundig versierd is.

XI.

Het XIe Ministerie Oeteldonk Creatief organiseert de Intocht op zondag en Kwekfestijn het jaarlijkse liedjesfestival (Kwekfestijn) en neemt daarnaast initiatieven met betrekking tot creatieve uitingen in Oeteldonk.

      
Boerenparrelement

Het Boerenparrelement vormt een deel van het bestuurlijke orgaan en vertegenwoordigt de leden van de vereniging Oeteldonksche Club van 1882. Het Boerenparrelement benoemt op voordracht van de Ministerraad de Ministers in hun functie. De Ministerraad legt verantwoording af aan het Boerenparrelement. Besluitvorming vindt altijd in de openbaarheid plaats. Het parrelement bestaat uit maximaal 55 leden. Om de vier jaar worden er verkiezingen gehouden waarbij ieder lid zich conform de statuten kandidaat kan stellen en ieder lid kan stemmen. De vergaderingen worden geleid door het Boerenparrelement gekozen onafhankelijke voorzitter. De voorzitter maakt derhalve geen deel uit van het Boerenparrelement
      
Raad van State
De Grootvorst, Raadpensionarissen en Ministers van Staat van Oeteldonk zijn in de hoedanigheid van lid van de Raad van State. De Gouden Spelddrager zijn honorair lid. Het college werd opgericht in 1984/ Het is het adviesorgaan van het Ministerie van Protocol en kan gevraagd en ongevraagd adviezen geven met betrekking tot het Oeteldonks protocol. Op uitdrukkelijk verzoek van de Ministerraad kan het ook om bestuurlijk advies worden gevraagd. Voorzitter is de in functie zijnde Prins maar hij wordt altijd vervangen door Vicevoorzitter. Die gekozen wordt door en uit de Raad van State.

     

Raadpensionaris
Een eretitel die door de Ministerraad van de Oeteldonksche Club van 1882 wordt verleend aan degene die zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk heeft gemaakt van de vereniging. Voorheen waren dat Dolf

Vorstenbosch (oud-ministerpresident) en Co Weck (oud-secretaris). Sinds 2006 is deze titel verleend aan Piet Lathouwers (oud Peer vaan der Muggenheuvel) en sinds 2008 aan Rob van de Laar (oud-ministerpresident). Zij zijn herkenbaar aan een zwarte steek met op de zijkant de letters “RP”. Zij dragen een Amadeirodas met een speciale dasring waarop o.a. het woord raadpensionaris. Zij zijn tevens lid van het adviesorgaan de Raad van State.
         
Minister van Staat

Hiertoe kunne oud-ministers benoemd worden op grond van een goede staat van dienst. De Minister van Staat zijn sinds 1952 herkenbaar aan de grijze hoge hoed met de ‘A’ van Amadeiro en roodwitgeel band om de hoed. Zij dragen een Amadeirodas met een speciale dasring waarop de hoge hoed en de tekst ‘Raad van State’. Zij zijn tevens lid van het adviesorgaan de Raad van State.

      

Steun Oeteldonk en wordt lid van de vereniging Oeteldonksche club van 1882

Oeteldonk is uniek! Ons carnaval is met name zo speciaal omdat honderden vrijwilligers onder auspiciën van Vereniging “Oeteldonksche Club van 1882” zich vrijwel het hele jaar inzetten om er drie geweldige dagen van te maken. Zij zorgen voor ons beroemde kwaliteitscarnaval. Maar ze kunnen dat niet zonder uw steun. Als u, net als honderdduizenden anderen, ook zo geniet van het Oeteldonkse carnaval en het belangrijk vindt dat het mooiste feest op aarde zo blijft bestaan, kunt u Oeteldonksche Club van 1882 steunen. Dat kan al vanaf € 12,22 p.p voor de kleintjes en € 16,55 p.p. voor volwassenen. Hoe wordt u lid? Klik hiernaast op "Ja, ik wordt lid!" Daarna wordt u doorverwezen naar website van oeteldonk.org met een kort overzicht van de lidmaatschapsvormen waar u dan één van kan kiezen.

    

     

Bronnen, noten en/of referenties: Tekst: oeteldonk.org

home

Wegwijs in Oeteldonk:Vorige1235678910Volgende

Website informatieGastenboek

Foto's copyright © bij groetenuitdenbosch.nl