Stadswandeling

 Geschiedenis

  De Historie van 's-Hertogenbosch

  Sint-Janskathedraal

  Het beleg van 's-Hertogenbosch 1629

  De bevrijding Oktober 1944

  Oeteldonk

 Binnendieze

 Sint-Janskathedraal

 's-Hertogenbosch

 Vestingstad in het groen

 Bossche wijken

 Oeteldonk

 Evenementen

 

       

Geschiedenis

De bevrijding oktober 1944

       

De Franse kust bij NormandiŽ op 6 juni 1944: D-day

De bevrijding van 's-Hertogenbosch door de 53e Welsh Divisie op vrijdag 27 oktober 1944. 

   

Na de landing van de geallieerden in NormandiŽ op 6 juni 1944 leek de bevrijding nabij. Maar het optimisme was niet altijd even gerechtvaardigd: niet alle berichten berustten op de waarheid. Het wemelde van de geruchten die leidden op dinsdag 5 september 1944 (Dolle Dinsdag) tot een massale vlucht van de Duitsers, dit tot grote blijdschap van de bevolking, die meenden de bevrijders elk moment te kunnen begroeten. Op de protestantse school aan het Brugplein waren die dag dan ook maar tien leerlingen aanwezig. De fabrieken stroomden leeg en de winkels bleven dicht. De Bossche journalist beschreef de vlucht van de Duitsers in zijn dagboek: "De Duitsche drankvoorraad in de MariŽnburg wordt in allerijl geliquideerd. elke mof kan daar naar hartelust cognac wegsleepten; enkele zeulen met volle kisten!" Toen ze weg waren kwamen de Bosschenaren de MariŽnburg plunderen. Zij namen alles mee wat er nog overgebleven was, zoals radio's, dekens, levensmiddelen, sigaren en cognac. De Duitsers bliezen alles op en verbrandden wat voor de geallieerden van belang kon zijn. De zware kanllen van de ontploffende werkplaatsen van de Luftwaffe in de Veemarkthallen werden in de hele stad gehoord. Boven de gebouwen hingen zware rookwolken. Maar op 8 september 1944 'keerden de moffen weer'. De bevolking werd gesommeerd de terug gestolen spullen uit het Wehrmachtdepot opnieuw in te leveren. 'Zoo niet dan zullen wij de zwaarste maatregelen nemen'. Maar het gevoel van vrijheid bleef onderhuids bestaan.

          

Zaterdag 16 september werd het spoorwegemplacement door een groot aantal jachtvliegtuigen beschoten. De volgende dag werden deze aanvallen voortgezet. Maar die zondag 17 september gebeurde er veel meer gewaarschuwd door het gebrom van vliegtuigen zag de bevolking een onafzienbare stroom vliegtuigen overkomen, richting het noordoosten. Een groot aantal vliegtuigen trok andere

vliegtuigen voort. Gliders die gemakkelijk konden landen de hele dag bleven vliegtuigen overkomen. Deze gigantische luchtvloot vervoerde manschappen en materieel om bruggenhoofd te vormen voor een snelle doorstoot van geallieerde troepen van Eindhoven naar Arnhem. De bevolking van 's-Hertogenbosch begroetten de vliegtuigen vanaf de grond maar ook vanaf daken van gebouwen. Intussen werd de commandant van de Duitse troepen overste Dewald in 's-Hertogenbosch opgedragen alle troepen in gereedheid te brengen  de stad moest tot het uiterste worden verdedigd tegen de troepen die in de omgeving van Heeswijk waren geland.

       

Zweefvliegtuigen boven de Vughterbrug op weg naar Nijmegen en Arnhem.

  

Maar de slag om Arnhem was op een nederlaag voor de geallieerden uitgelopen het enige positieve resultaat van operatie Market Garden was 'de Corridor' een 25 kilometer brede strook bevrijd gebied van Eindhoven tot Elst boven Nijmegen. Een snelle hervatting van de strijd werd echter verhinderd door een diepgaand verschil van mening tussen de geallieerde opperbevelhebber, generaal Eisenhower en de Britse generaal Montgomery van de 21e Legergroep over de te volgen strategie. Eisenhower wilde de geallieerde legers over een breed front inzetten,

Montgomery een de dat het beste resultaat werd bereikt door een dubbel speerpuntoffensief vanuit het bruggehoofd Nijmegen enerzijds en vanuit Oost Brabant anderzijds.

De veemarkt werd door de Duiters in brand gestoken.

Op die manier kon het Ruhrgebied in de tang worden genomen, waardoor de Duitse oorlogsindustrie zou worden lamgelegd. Maar welk offensief ook ondernomen zou worden, beide bevelhebbers waren ervan overtuigd dat de aanvoerlijnen vanuit NormandiŽ veel te lang geworden waren om de bevoorrading van de enorme geallieerde legers te garanderen. Er was dringend behoefte aan een grote zeehaven op kortere afstand van het front. Nu was Antwerpen al begin september vrijwel onbeschadigd in geallieerde handen gevallen. Maar het gebruik van de haven werd verhinderd doordat de toegang vanuit zee was versperd door mijnenvelden en Duitse kustbatterijen langs de Westerschelde. Pas na een drie weken durende discussie gaf Montgomery toe dat de toegang tot de haven van Antwerpen moest worden vrijgemaakt, voordat de aanval op Duitsland kon worden hervat. Den Bosch was gedurende die drie weken frontstad en lag onder granaatvuur van Britse kanonnen die zich op 15 kilometer afstand van de stad bevonden. De Bosschenaren begrepen niet waarom de bevrijding zo lang op zich liet wachten.

Generaal-majoor R.K. Ross, commandant van de 53e Welsh Divisie.

Een carrier en antitankkanon twee kilometer lang hobbelen alvorens bij de ijzere vrouw te arriveren.

Een voorbeeld van nieuwsgierige burgers die getuige zijn van de straatgevechten in de Hinthamerstraat.

home

234Volgende

Website informatieGastenboek

Foto's copyright © bij groetenuitdenbosch.nl