Stadswandeling

 Geschiedenis

 Binnendieze

 Sint-Janskathedraal

 's-Hertogenbosch

 De Monumenten

 De Kerken

 De Standbeelden

 De Straten van 's-Hertogenbosch

 Het Stadhuis

 Jeroen Bosch Ziekenhuis

 Jheronimus Bosch

 De Gevelgedichten

 De Gevelstenen

 Bossche Markten

 Partnersteden

 Toeristische informatie

 Vestingstad in het groen

 Bossche wijken

 Oeteldonk

 Evenementen

       

's-Hertogenbosch

De Standbeelden

 

's-Hertogenbosch telt zo'n tientallen standbeelden en monumenten met zijn geschiedenissen en gebeurtenissen van het verleden. Hier enkele standbeelden en monumenten van de Stad.

       

Sint-Jan met de adelaar
Beeld op de Parade, naast de Sint-Jan, gemaakt eind 1964 door Mari Andriessen. Groot 125 x 110 x 310. Brons op hardstenen sokkel. H. Johannes de Evangelist met zijn symbool de adelaar op de schouder. Was afscheidscadeau voor Burg. Loeff in 1960. Stond eerst op het Burg.Loeffplein. De teksten

luiden: "Aan Mr H.J.M. Loeff, burgemeester 1945-1960. De burgers van 's-Hertogenbosch" en een gedicht van prof. Michels: "De Vogel van Sint Jan ter vlucht gereed verbeeldt de verten die de Ziener schouwt in hem de stad die naar haar toekomst bouwt wetende haar taak, werkende aan wat zij weet". De adelaar wordt alleen gebruikt in combinatie met de symbolen der andere evangelisten. In het voetstuk stond gebeiteld: 'Aan mr. H.J.M. Loeft, burgemeester 1945-1960. De burgers van Den Bosch', evenals een gedicht van professor Michels: 'De vogel van Sint-Jan, ter vlucht gereed, Verbeeldt de verten die de ziener schouwt; In hem de stad, die naar haar toekomst bouwt, wetende haar taak, werkende aan wat zij weet.'

       

Musicerende vrouw
In januari 1969 ging mr. Lambooy met pensioen. Verschillende instanties namen bij diverse gelegenheden afscheid van de burgemeester. In de Brabanthallen vond de grote manifestatie 'Uitkijk op Lambois le Duc' plaats. Het Brabants Orkest gaf een speciale voorstelling. Mr. Lambooy werd ereburger van 's-Hertogenbosch en de gemeente besloot een nieuw te bouwen brug over de Zuid - Willemsvaart naar hem te noemen. Tal van cadeaus werden hem aangereikt: een auto, een fiets, een kleurentelevisie en een 'stereofonische radio met

pick-up'. Mr. Lambooy werd benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. De Bossche burgerij bood hem een beeld aan. Dit kunstwerk werd vervaardigd door E. Mutsaers en geplaatst op een hardstenen sokkel. Voor deze 'Musicerende vrouw met dansende kinderen' vond men plekje in de Kerkstraat, bij de verbreding met de GasseIstraat. Dit pleinvormige deel wordt ook wel 'Kerkpleintje' genoemd en in sommige tijden van het jaar 'Amadeiroplein'.

 

          

De Gans

Bronzen beeld op bastion Oranje, geschonken in 1967 i.v.m. jubileum 400 jaar garnizoensstad. Gemaakt door Louis Visser en geplaatst in 1970. De garnizoensstad werd opgeheven op 25 juni 1993, na een functie van meer dan 425 jaar. De keuze voor een gans komt omdat dit het symbool is van de waakzaamheid. Zij werd overigens in het voorjaar van 1997 van haar sokkel gestoten.

       

Janus en Bet
Bronzen beeldengroep in de Visstraat. Het werd onthuld op 22 maart 1974. Beeldhouwer zuster Jesualda Kwanten uit Tilburg. Stond eerst op de Pensmarkt (pleintje). De toegevoegde tekst:"Aan Henk Teulings, unnen Bosschenaar". Dat was de naam van de schrijver van de in de periode van 14 maart 1957 tot kort voor zijn dood op 15 september 1972 durende, in de krant verschenen rubriek "Ut gebet van Janus en Bet" in het Bossche Middenstandsdialect. Het staat op deze plaats sedert 1985.

      

Pastoor De Kroon
Bronzen beeldje dat eerst voor het politiebureau in de Pastoor de Kroonstraat stond. Het werd onthuld in 1974

tijdens een reünie van oud-bewoners. Het is gemaakt door Lambert van Dartel. Het stelt de

pastoor voor met één van zijn jonge parochianen met de tekst: "Hier woonde ik en dit was mijn parochie Tolbrugbuurt 1974 Mgr. J.J. de Kroon, priester van 1905-1963". Het staat nu bij de ingang van de vroegere pastorie (Refugiéhuis Mariënhage). Hij was pastoor van de parochie Sint Pieter, welke o.a. gehele wijk de Pijp omvatte. Hij werd in 1906 assistent van de parochie. In 1909 werd hij kapelaan en in 1926 pastoor tot 1951. Daarna rector bij de Zusters Sint Carolus Boromeus, De Zusters van "De Plein". Hij overleed op 2 februari 1963.

       

Europa laat zich niet ontvoeren
Bronzen beeldhouwwerk op tufstenen sokkel. Staat sedert 1982 op de Parade tegenover de ingang van het Theater aan de Parade. Het is een geschenk van de 150-jarige vereniging Sociëteit Casino aan de Gemeente. Het werd onthuld op 1 juni 1979. Maker Marius van Beek. Het stond eerst in de Casinotuin daar werd het echter al in 1979 zwaar beschadigd. Na herstel kwam het in 1982 op de huidige plaats. Europa was de dochter van de Phounisische koning Agenoor). Een stier met een menselijk achterlijf, die de benen in de lucht gooit en een staande vrouwelijke figuur met

opgeheven armen met twee bloemtrossen (?); twee grove gedrongen gestalten als Zeus en

Europa.

       

De schroef van Archimedes
Fontein in de vorm van een tonmolen, deze staat in het water op de hoek van deHekellaan en de Pettelaarseweg. Maker de Engelse beeldhouwer Tony Cragg in 1992. De mens die het water in beweging brengt, het droogmalen van het gebied rond de stad in 1629. Ook symbool voor het moderne, dynamische stadsleven. Was bronzen kunstwerk. Is 8 meter hoog. Na het optreden van metaalmoeheid heeft de producent, Lips Drunen, een nieuw ontwerp gemaakt. Een nieuw exemplaar van roestvrij staal werd op 1 april 1996 geplaatst.

       

Sint Pieter
Het natuurstenen beeld in de tuin van het vroegere refugiéhuis Mariënhagen, gemaakt in 1843 en daar geplaatst in 1992. Zat vroeger in een nis in de voorgevel van de voorgenoemde kerk vlak bij dit gebouw. De H. Petrus met in zijn linkerhand een sleutel en zijn rechterarm opgeheven.

      

Bronzen stier "Torro"
Het kunstwerk "Torro" is gemaakt door de Spaanse

kunstenaar Juan Ripol's in 2001. Het werd pas geplaatst in 2002 bij de ingang van de Arena. Het is een bronzen stier, uitdagend en functioneel.

   

 Dieske
Bronzen fontein op het Herman Moerkerkplein, geplaatst in mei 1992. Makers Jean en Marianna Bremers een beeldhouwerechtpaar uit Helvoirt in opdracht van "Knillis" een politieke partij die naar meer stadsfonteinen streeft. Het ontwerp is van Alart de Hameel, de bouwmeester van de Sint-Jan, rond 1490. Door toeval is een gravure ter

grootte van een postzegel teruggevonden in het British Museum in Londen. Het is een klein bassin op een voetstuk. Uit het bassin komt een pilaar

omhoog met daarop een bloot mannetje dat plast. Aan de voet van de fontein zit een nar. Het minnepaar, een man met mandoline en een vrouw, hoogte 1,60 meter, is er in augustus 1994 bij geplaatst. Deze zijn van het zelfde kunstenaarsechtpaar, evenals het "Bosschenaartje", het bijbehorende beschermende paaltje.

     

Janus Kiep
"Janus Kiep", Janua Kiepoog. Geboren op 16 oktober 1914, overleden 5 oktober 1981. Legendarische Bosschenaar. Als kind kreeg hij een ongeluk. Hij viel tegen een brandende gloeiende kachel waardoor zijn gezicht mismaakt werd. Zijn handicap werd zijn handelsnaam. Hij was een felle oranjefan en aanbidder van Maria. Hij woonde boven het Batenpoortje in het Klein lombardje 8. Een herdenkingssteen zit in het poortje, met de tekst: Janus Borghs 1914-1981 Dit blijve een taal en teken

een man alleen, de pijp, de hond, het oog, de bloemen, de Bossche grond Hier had hij het wel bekeken. Een beeldje, hem voorstellende met zijn hond Tippy, staat in een tuin aan het Lombardspad. De tekst luidt: Mijn wens is vervuld als dank zal vanuit de hemel mijn lied zacht over Den Bosch blijven klinken.

      

        

Het Brabants varken
Bronzen kunstwerk dat staat op een betonnen plateau op het voorplein van het Provinciehuis Brabantlaan 1. Het heeft de afmetingen 365 x 187 x 110; (plateau) 365 x 187 x 27. Het is vervaardigd door Kees Jansen en gedateerd 1979. Een staande zeug en elf biggen. De beeldengroep is op 9 juni 1979 onthuld door Ir.

P.J. Lardinois ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Vereniging van Varkenshouders van de Noord Brabantse Christelijke Boerenbond, i.v.m. de ontwikkeling der varkenshouderij.

home

Vorige1

Website informatieGastenboek

Foto's copyright © bij groetenuitdenbosch.nl