Stadswandeling

 Geschiedenis

 Binnendieze

 Sint-Janskathedraal

 's-Hertogenbosch

 De Monumenten

 De Kerken

 De Standbeelden

 De Straten van 's-Hertogenbosch

 Het Stadhuis

 Jeroen Bosch Ziekenhuis

 Jheronimus Bosch

 De Gevelgedichten

 De Gevelstenen

 Bossche Markten

 Partnersteden

 Toeristische informatie

 Vestingstad in het groen

 Bossche wijken

 Oeteldonk

 Evenementen

       

's-Hertogenbosch

De Gevelstenen

       

      

In de Lovensche Poort (Hinthamerstraat 10)
Een poortgebouw is afgebeeld met daarboven de tekst: 'Dit is de Lovensche Poort'. Op deze plaats stond een der drie stadspoorten, geschonken door de moederstad Leuven. Bij een stadsuitbreiding in 1318 verloor de poort haar verdedigende functie en werd uiteindelijk in 1813 gesloopt. De fundamenten bleven echter en werden gedeeltelijk opnieuw gebruikt voor een negentiende-eeuws huis. Arduinsteen 100 x 70 cm. Datering omstreeks 1938. Vervaardigd door J. Schumaker (gesigneerd aan de linkerzijkant)

        

       

Den Ancker (Hinthamerstraat 218)
Het is een eenvoudige steen met de afbeelding van een anker en de tekst 'In den Ancker' eronder. Over de naam is niets bekend. In het pand kan ooit een herberg hebben gezeten, maar een 'anker' is ook een wijnmaat (38.8 liter). Aangezien het merendeel der Bossche gevelstenen vrij eenvoudig is, is het niet mogelijk om op grond van enkel stilistische kenmerken een datering te geven. Franse kalksteen 65 x 45 cm.

     

     

De Drie Slooten (Postelstraat 29)
Het pand is van 1625 doch de steen is 'nieuw'. Sleutels werden wel gebruiktals uithangteken voor een smidse. Franse kalksteen 45 x 35 cm. Datering 1937. Ontworpen door architect J. Strik.

    

     

De Witte Olifant (Hinthamerstraat 26)
De afgebeelde olifant is niet wit doch verguld. De steen is in slechte staat. In 1741 heette dit pand nog De Molensteen, maar omstreeks 1750 werd het al aangeduid met De witte Olifant. Het was toen eigendom van ene heer De Jong, koekebakker van beroep. Oorspronkelijk zat in de kroonlijst ook een olifant, uit hout gesneden. Een olifant was een van de aanduidingen voor de koekebakker (misschien zag men de olifant als een vertegenwoordiger van de landen waar men de specerijen haalde). Franse kaklsteen 115 x 65 cm. Datering 18e eeuw.

       

      

In den Vergulde Hoed (Markt 34-36)
Zeer sierlijke gevelsteen met de afbeelding van een vergulde hoed. Hoe het pand aan deze naam komt is niet precies bekend. Een hoed of drie hoeden was het teken van de hoedenmaker of hoedenstoffeerders. Franse kalksteen 60 x 50 cm, verguld Datering vermoedelijk 18e eeuw.

     

        

Cosmas en Damianus

(Kardinaal van Rossumplein 3)
De H.H. Cosmas en Damianus zijn frontaal afgebeeld en -zoals vaak- gekleed in de lange dracht der geleerden. Tussen hen in bevindt zich de (medische) slang. Zij zijn de patroonheiligen van de artsen en  apothekers en in deze functie bevinden zij zich ook op deze gevel. Het pand dient als huisartsenpraktijk. Natuursteen 80 x 65 cm. Datering 1952. Vervaardigd door Jacques de Bresser.

        

         

De Oude Put (Verwersstraat 46)
Afgebeeld is een figuur die water schept uit een put en de tekst 'De oude Put. Gerestaureerd 1958'. Met deze nieuwe steen heeft men de oude, sinds 1614 bestaande naam van het pand in ere gehouden. Franse kalksteen 50 x 40 cm. Datering 1958.

       

        

Het Bylken (Snellestraat 17)
Afgebeeld is een bijltje in eenvoudig laagreliŽf en het jaartal 1643. De steen is afkomstig van het toenmalige achtste pand aan de Schapenmarkt (te tellen vanaf het hoekpand Snellestraat / Schapenmarkt). Het oorspronkelijke pand op deze plaats heette in het jaar 1603 Het Bylken, maar in 1659 was deze naam weer vervangen door De Conigh van Engelant. Een verklaring voor de oudste naan Het Bylken is er niet. Franse kalksteen 32.5 x 20 cm, de steen is beschadigd. Datering 1643.

    

     

De Voetballer (Pensmarkt 11)
Op de steen staat een naturalistische voorstelling in een wat grove stijl van een voetballer in aktie. In 1947 liet dhr. P. van den Bosch zijn Sigarenmagazijn De Sport verbouwen en omdat hij tevens kaartjes verkocht voor voetbal-wedstrijden liet hij voor de top van de gevel een reliŽf maken met een voetballer. Natuursteen 95 x 88. Datering 1947. Vervaardigd door Frans van der Burgt.

      

      

Achter het Verguld Harnas

(Achter het Verguld Harnas)
Op de bouwtekening uit 1938 is de steen reeds ingetekend, dus vermoedelijk is hij meteen met de bouw van het pand aangebracht. In vroeger tijden bevonden zich op deze plaats een huis en een steeg met dezelfde naam, die waarschijnlijk ontstaan is door de aanwezigheid van een wapensmederij. Terracotta 90 x 55 cm. Datering omstreeks 1938.

      

             

Dit is in Vlijmen (Smalle Haven 125)
Afgebeeld is het dorp Vlijmen, zeer vereenvoudigd, door een kerk en een molen. De oorspronkelijke steen uit dit 17e eeuwse pand, die men bij de restauratie in 1925 herplaatst heeft. De aanduiding 'Dit is in ...' werd na de 17e eeuw niet meer gebruikt. De reden voor de naamgeving is niet bekend. Mogelijk kwam de toenmalige eigenaar uit Vlijmen. Franse kalksteen 60 x 55 cm. Datering 17e eeuw.

        

St. Joris en de Draak (Sint Jorisstraat 28..34)
De naturalistische afbeelding van een staande St. Joris die de draak doorsteekt zal verband houden met de naam van de straat, doch de strakke symmetrische voorstelling van twee wielen aan een as met daarboven twee vleugels in de fronton zal te maken hebben gehad met de toenmalige eigenaar van het pand, de Rijtuigen- en Automobielfabriek Lathouwers. Natuursteen (sluitsteen) 152 cm; (boven) 25 cm; (beneden) 20 cm; (fronton) 700 cm x 100 cm. Datering 1948 (staat in de gevel).

     

     

In de Put (Tweede Korenstraatje 18)
Voorgesteld is Christus en de Samaritaanse vrouw bij de waterput, in eenvoudig laagreliŽf. De huidige gevel dateert van 1670. Franse kalksteen 55 x 55cm. Datering vermoedelijk 1670.

   

        

De Witte Flesch (Markt 9)
Het is een eenvoudige steen, afgebeeld is een fles in laagreliŽf. Het pand heet sinds 1610 De witte Flesch. De huidige steen is gevonden in de kelder van het pand Vughterstraat 3 en zou afkomstig zijn van het pand op de Markt. (Mogelijk is dit niet de oorspronkelijke steen) Fransche kalksteen 60 x 40 cm. Datering 1610.

     

     

Alexianen (Triniteitstraat)
De steen is beschadigd: in het midden ontbreekt een figuur. De voorstelling is vrij uitgebried. Mogelijk was de ontbrekende figuur Charitas, met aan weerszijden een aantal knielende weeskinderen. In 1564 werd door het stadsbestuur op deze plaats een weeshuis gebouwd, waarbij de Alexianen of Cellebroeders de zorg voor de wezen op zich namen. Vanwege deze werkzaamheden werd het klooster tijdens de beeldenstorm gespaard, doch omdat er geen nieuwe kloosterlingen mochten worden aangenomen was de orde gedoemd uit te sterven. In 1576 stierf de laatste Cellebroeder. Het weeshuis werd toen stadsweeshuis. Kort na 1616 was men door een schenking in de gelegenheid om een nieuw gebouw neer te zetten, waaraan deze gevelsteen vermoedelijk herinnert. In 1629 kwam het weeshuis onder protestants bestuur en in 1865 werd het afgebroken. Op de plaats kwam het Gereformeerd Burger Weeshuis. Luikse of Namense steen 115 x 65 cm. Datering 1619.

    

      

De Blauwe Hont (Snellestraat 29)
Afgebeeld is een hond en het jaartal '1600'; het is een eenvoudig reliŽf; er zijn nog blauwe verfsporen te zien. Oorspronkelijk bevond de steen zich in de gevel van het voorhuis van het twaalfde pand aan de Schapenmarkt (te tellen vanaf de hoek Snellestraat / Schapenmarkt. Er is geen verklaring gevonden voor de naam De Blauwe Hont. Franse kalksteen 44 x 30 cm. Datering 1600.

home

Vorige1

Website informatieGastenboek

Foto's copyright © bij groetenuitdenbosch.nl