Stadswandeling

 Geschiedenis

 Binnendieze

 Sint-Janskathedraal

 's-Hertogenbosch

 Vestingstad in het groen

 Vestigingwerken

 Natuurgebieden:

     De Bossche Broek

     De Moerputten

     De Gement

     Engelermeer

     Crčvecoeur

     De Maasuiterwaarden

     Orthensedijk / De Heinis

     Hooge Heide

 Zuid-Willemsvaart

 Bossche wijken

 Oeteldonk

 Evenementen

       

Vestingstad in het groen

Orthensedijk / De Heinis

       

De Heinis ligt midden in het overgangsgebied tussen het zand- en rivierkleilandschap. De Heinis is een gebied van vijftig hectare, dat als een groene slurf de stad binnenkomt. Landschapselementen zijn dijken, bosjes, struwelen en houtwallen. En wielen, die er door de vele dijkdoorbraken maar liefst acht zijn ontstaan. Die wielen zijn prachtig en de taluds zijn mooi begroeid. In het voorjaar staat de gele brem te groeien; bij het ‘Heilige Geestwiel’ geeft dat een prachtig gezicht. Ook vind je een grote verscheidenheid aan broedvogels in De Heinis.
   

Populair - Door de mooie natuur is De Heinis populair onder vissers, wandelaars en fietsers. De dijkhellingen worden dan ook regelmatig betreden, met als gevolg dat de oevers en hun begroeiingen veranderen. Daarnaast zijn de wandelpaden geasfalteerd of met rood grind bedekt wat de dijkhellingen een parkachtig karakter geeft.

      

    

Orthensedijk en de Heinisdijk - De dijk was in de negentiende eeuw een belangrijke waterkerende dijk van de Beerse overlaat. Nu is het vooral een recreatieve wandel- en fietsroute. In de landschapsvisie is dit een van de belangrijke (droge) ‘lange lijnen’, die een verbinding vormt tussen de Diezemonding en de Rosmalense polder.
       
Restanten - Nu is de dijk niet overal meer herkenbaar. In het gebied van de Heinis lig een duidelijk dijklichaam. De dijk is nu onderbroken door de A2, maar aan weerszijden van de snelweg vind je nog restanten van de dijk en dijkwoningen en de kleine meren (wielen) als gevolg van oude dijkdoorbraken.

        

Dijklichaam - Ter hoogte van de wijk De Buitenpepers zie je een verhoging, met glooiende taluds en dicht afgeschermde struiken, maar je kunt hier geen dijk meer herkennen. De dijkwoningen rondom Fort Orthen verraden wel de voormalige aanwezigheid van een dijk. Hier kun je ook een dijklichaam met dichte begroeiing waarnemen.

          

home

Natuurgebieden:Vorige1234568Volgende

Website informatieGastenboek

Foto's copyright © bij groetenuitdenbosch.nl